Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Công nghệ 6 bài 25: Thu nhập của gia đình (Tiết 2) theo CV 5512

Để giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và công sức cho việc soạn giáo án điện tử lớp 6, Thư viện Giáo án - Bài giảng VnDoc xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ 6 bài 25: Thu nhập của gia đình (Tiết 2) để làm tài liệu tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 6 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 6 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

-Biết được các khoản chi tiêu trong gia đình là gì

-Làm thế nào để cân đối thu,chi trong gia đình

2. Kỹ năng: Giáo dục hs xác định được một số việc làm để giúp đỡ gia đình

3. Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm tiền chi tiêu trong gia đình

4. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác, Năng lực khái quát hóa, Năng lực phân tích, tổng hợp thông tin.

- Phẩm chất: Trung thực, tự tin, chấp hành kỉ luật.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: + Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, soạn giáo án.

+ Đồ dùng dạy học: Tranh và các biểu đồ

- HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát.

- Kĩ thuật dạy học giao nhiệm vụ, thảo luận cặp đôi.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

A. Hoạt động Khởi động: 5’

1. Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề liên quan đến bài học.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:

?Thu nhập của gia đình là gì

?Có những loại hình thu nhập nào

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh tl

-> Dự kiến sản phẩm: là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra

- Có 2 loại là bằng tiền và hiện vật

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học… ta đã biết mỗi tổng thu nhập khác nhau, từ các nguồn khác nhau. Cụ thể ở nước ta các gia đình có hình thức thu nhập như thế nào? Và làm cách nào để có thể thu nhập cho mỗi gia đình?

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học…

B. Hoạt động: Hình thành kiến thức

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu và giúp học sinh xác định từng loại thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

1. Mục tiêu: -Biết được các khoản chi tiêu trong gia đình là gì

-Làm thế nào để cân đối thu,chi trong gia đình

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

+ Hãy kể tên các loại hộ gia đình ở Việt Nam mà em biết?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh… suy nghĩ trả lời.

- Giáo viên q/s, hướng dẫn

-> Dự kiến sản phẩm… hộ gia đình ở thành phố và hộ gia đình ở nông thôn

*Báo cáo kết quả:

- HS: Trả lời

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

*Chuyển giao nhiệm vụ

Gv yêu cầu: Điền vào chỗ trống những từ trong khung bên phải vào các mục a, b, c, d, e

*Thực hiện nhiệm vụ

-Học sinh suy nghĩ trả lời.

- Giáo viên q/s, hướng dẫn

-> Dự kiến sản phẩm:

a/ tiền lương, tiền thưởng

b/ lương hưu, lãi tiết kiệm

c/ học bổng

d/ trợ cấp xã hội,lãi tiết kiệm

*Báo cáo kết quả:

- HS: Đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức ghi lên bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c: Tiếp tục điền vào chỗ trống trong SGK trang 126

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời

- GV quan sát

->Dự kiến sản phẩm:

a/ tranh sơn mài, khảm trai, hàng ren, khăn thêu, giỏ mây, nón…

b/ khoai, sắn, ngô, thóc, lợn, gà…

c/ rau, hoa, quả…

d/ cá, tôm, hải sản…

e/ muối

*Báo cáo kết quả:

- HS: đại diện nhóm trả lời

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức ghi lên bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Điền tiếp vào ô trống SGK trang 126

HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời

- GV quan sát

->Dự kiến sản phẩm:

a/ tiền lãi,

b, c / tiền công

*Báo cáo kết quả:

-Hs tl

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức ghi lên bảng

Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp tăng thu nhập cho gia đình

1. Mục tiêu: Biết được các khoản chi tiêu trong gia đình là gì?

-Làm thế nào để cân đối thu, chi trong gia đình

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân.

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c: ghi vào vở những nội dung thích hợp ở bảng bên vào chỗ trống các mục a, b, c

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trả lời

- GV quan sát

*Báo cáo kết quả:

-Hs: cá nhân trả lời

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức ghi lên bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: yêu cầu

+ Em có thể làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời tự do

*Báo cáo kết quả:

- HS trả lời

*Đánh giá kết quả

- Giáo viên khẳng định theo 2 ý cũng góp phần đáng kể tăng thu nhập cho gia đình

+Tiết kiệm (không lãng phí)

+Chi tiêu hợp lý (đủ - khoa học)

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV:

+ Em có thể làm gì để giúp đỡ gia đình trên mảnh vườn xinh xắn?

+Em có thể giúp đỡ gia đình phát triển chăn nuôi không?

Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời

-> Dự kiến sản phẩm:

+Nhặt cỏ, cuốc đất, tưới cây…

+Cho các con vật ăn,tắm…

*Báo cáo kết quả:

-Hs tl cá nhân

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

-> Giáo viên chốt kiến thức

III. Thu nhập của các hộ gia đình

1.Thu nhập của gia đình công nhân viên chức.

- Tiền lương, tiền thưởng

- Lương hưu, lãi tiết kiệm

- Học bổng

- Trợ cấp xã hội, lãi tiết kiệm

2. Thu nhập của gia đình sản xuất

- Tranh sơn mài, khảm trai, hảng ren, khan thêu, giỏ mây, nón…

- Khoai, sắn, ngô, thóc, lợn, gà…

- Rau, hoa, quả…

- Cá, tôm, hải sản

- Muối

3. Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ

- Tiền lãi

- Tiền công

IV. Biện pháp tăng thu nhập gia đình

1. Phát triển kinh tế gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ

-Tăng năng xuất lao động, tăng ca sắp xếp, làm thêm giờ

-Làm kinh tế phụ,làm gia công tại gia đình.

-Dạy thêm (gia sư), tận dụng thời gian tham gia quảng cáo bán hàng

2. Em có thể làm gì góp phần tăng thu nhập cho gia đình

- Làm vườn, chăm sóc gia súc, gia cầm, giúp đỡ gia đình những việc trong nhà, việc nội trợ

C. Hoạt động luyện tập: 4’

1. Mục tiêu:

-Biết được thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu

-Biết các nguồn thu nhập trong gia đình bằng tiền-bằng hiện vật

2. Phương thức: Hđ cá nhân.

3. Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân, phiếu học tập nhóm

4. Kiểm tra, đánh giá:

-Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

-Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên:? Theo em những ai có thể tham gia đóng góp vào thu nhập cho gia đình

*Thực hiện nhiệm vụ

-> Học sinh suy nghĩ trả lời

-> dự kiến sản phẩm: mọi thành viên đều phải tham gia đóng góp

* Báo cáo kết quả:

- Cá nhân trả lời

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Giáo án Công nghệ 6

I. MỤC TIÊU: Thông qua tiết học này HS phải

1. Kiến thức:

 • Biết được thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam. Biện pháp làm tăng thu nhập.

2. Kĩ năng:

 • Xác định những việc HS có thể làm để giúp đỡ gia đình tăng thu nhập.

3. Thái độ:

 • Có ý thức trân trọng thành quả lao động của các thành viên trong gia đình.
 • Tích cực tham gia các công việc vừa sức trong gia đình

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Tham gia sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giữ gìn môi trường sống.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh ảnh về ngành nghề trong xã hội

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc và nghiên cứu trước nội dung của bài

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp: (1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp học

Lớp 6A1………………………………………………............

Lớp 6A2 ………………………………………………………

Lớp 6A3……………………………………………….............

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 • Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào? Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em?

3. Bài mới: (34 phút)

a. Giới thiệu bài: (1 phút) Con người do lao động có thể thu được tiền hoặc hiện vật.Vậy làm thế nào để tăng thêm thu nhập, chúng ta cùng đi tìm hiểu trong tiết học hôm nay.

b. Các hoạt động dạy và học: (33 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam (10 phút)

GV: dùng bảng phụ cho học sinh trả lời nhanh.

? Hãy dựa vào các mục a, b, c, d, e và gợi ý ở ô vuông có sẵn, điền vào nội dung cho thích hợp?

? Gia đình em thuộc dạng nào? Có những hình thức thu nhập nào?

→ Chốt ý

- HS thảo luận nhóm

- Hs chọn từ thích hợp để điền

- HS nêu theo yêu cầu

III. Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam:

1. Thu nhập của gia đình công nhân viên chức

2. Thu nhập của gia đình sản xuất

3. Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ

Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp để tăng thu nhập cho gia đình (23 phút)

? Theo em, trong gia đình chỉ cần một người lao động và nuôi sống nhiều người khác có được không?

? Làm sao để tăng thu nhập cho gia đình?

? Em hãy cho biết trong nhà em, ai là lao động chính? Thu nhập ấy từ làm việc gì? Có đủ dùng không? Vì sao?

? Theo em cần làm gì để gia đình có thể sống tốt hơn

? Hãy dựa vào bảng SGK trang 126, điền vào chỗ trống các mục a, b, c

? Có phải trong gia đình chỉ cần có một người làm việc để tăng thu nhập không?

GV: cho HS thảo luận nhóm câu hỏi sau:

? Em có thể làm gì góp phần tăng thu nhập cho gia đình khi em còn đang đi học?

→ Chốt ý

? Vì sao giúp các công việc cho cha mẹ trong gia đình là góp phần tăng thu nhập?

→ Giáo dục: Công việc tăng thu nhập không phải chỉ có người lớn là làm được mà ngay chính bản thân chúng ta cũng có thể làm được mặc dù hơi ít, nhưng có còn hơn không. Ta cần có ý thức chăm chỉ trong lao động để là người có ích cho gia đình và xã hội

- Không thể được

- Một người làm thu nhập không nhiều, nhưng nhiều người thì xài rất nhiều, vì vậy sẽ không đủ

- Cần làm thêm nghề khác ngoài nghề chính

- Trong nhà em có... là lao động chính, thu nhập ấy từ làm công nhân, làm ruộng...

- Thu nhập ấy không đủ dùng vì phải chi quá nhiều thứ mà tiền thu vào thì ít

- Cần làm thêm nghề khác nữa

- HS làm và ghi vào tập

- Không đúng, đó là công việc của tất cả mọi người

- HS TLN trong 3 phút và trình bày

- Các nhóm khác bổ sung

- Vì khi giúp cho cha mẹ, cha mẹ sẽ có nhiều thời gian đi làm việc khác góp phần tăng thu nhập cho gia đình mà không phải lo lắng

IV. Biện pháp tăng thu nhập cho gia đình:

1. Phát triển KT gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ:

A. Người lao động có thể tăng thu nhập bằng cách: tăng năng suất lao động, làm gia công tại nhà, tăng ca

B. Người đã nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn có thể tăng thu nhập bằng cách gia công tại gia đình

C. Sinh viên có thể bán hàng, làm kinh tế phụ, nhận thêm việc, tham gia quảng cáo...

2. Em có thể làm gì góp phần tăng thu nhập cho gia đình?

Giúp cha mẹ làm công việc nội trợ, làm vệ sinh nhà cửa, giúp làm các công việc nhỏ phát sinh trong ngày...

4. Củng cố – đánh giá: (3 phút)

 • Gia đình em có những nguồn thu nhập nào?
 • Tiền nhà em thu được gọi là tiền gì?

5. Nhận xét – Dặn dò: (2 phút)

 • GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc trong giờ thực hành của học sinh
 • Nhắc nhở HS chấp hành tốt an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 • Về nhà học bài. Chuẩn bị trước bài 26 phần I, II.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 6 bài 25: Thu nhập của gia đình (Tiết 2) theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 6 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
1 1.327
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 6

  Xem thêm