Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Công nghệ 6 bài 26: Chi tiêu trong gia đình (Tiết 1) theo CV 5512

Để giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và công sức cho việc soạn giáo án điện tử lớp 6, Thư viện Giáo án - Bài giảng VnDoc xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ 6 bài 26: Chi tiêu trong gia đình (Tiết 1) để làm tài liệu tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 6 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 6 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết được chi tiêu trong gia đình là gì, các khoản chi tiêu trong gia đình

2. Kỹ năng: Làm được một số công việc giúp đỡ gia đình và có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu

3. Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm không chi tiêu hoang phí

4. Năng lực: Bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy kĩ thuật, làm việc trên tinh thần hợp tác nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Hình minh họa đầu chương SGK

HS: SGK + đồ dùng học tập

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát.

- Kĩ thuật dạy học giao nhiệm vụ, thảo luận cặp đôi.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

A. Hoạt động khởi động:

1. Mục tiêu:  Biết được chi tiêu trong gia đình là gì, các khoản chi tiêu trong gia đình

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu: ?Con người cần có nhu cầu gì trong cuộc sống

- Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh TL

- Giáo viên QS

- Dự kiến sản phẩm: ăn uống, may mặc, đi chơi…

*Báo cáo kết quả cặp đôi đại diện báo cáo

*Đánh giá kết quả cặp đôi đại diện nhận xét

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học .

* Giáo viên giới thiệu bài hàng ngày con người có nhiều hoạt động, các hoạt động đó được thể hiện theo 2 hướng cơ bản.

-Tạo ra của cải vật chất cho xã hội-Tiêu dùng những của cải vật chất của xã hội. Trong điều kiện kinh tế hiện nay con người sống cần ăn mặc và các vật dụng phục vụ cho cuộc sống, học tập, công tác, vui chơi giải trí.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học…

B.Hoạt động: Hình thành kiến thức

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về chi tiêu trong gia đình

1. Mục tiêu:  Biết được chi tiêu trong gia đình là gì, các khoản chi tiêu trong gia đình

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: +Chi tiêu trong gia đình là gì?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh trả lời

- Giáo viên quan sát

-> Dự kiến sản phẩm…Các chi phí về vật chất, văn hóa tinh thần của các các viên trong gia đình

*Báo cáo kết quả

-HS: báo cáo cá nhân

*Đánh giá kết quả nhóm báo cáo

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét đánh giá

->Giáo viên nhận xét đánh giá chốt ghi bảng

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các khoản chi tiêu trong gia đình: 17’

1. Mục tiêu: - Biết được chi tiêu trong gia đình là gì, các khoản chi tiêu trong gia đình

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu:

+Kể tên các sản phẩm dùng cho việc ăn uống của gia đình?

+ Các loại sản phẩm may mặc mà bản thân và gia đình dùng hàng ngày?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh TL

- Giáo viên QS

*Báo cáo kết quả

HS: trả lời cá nhân

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

->Giáo viên nhận xét đánh giá

->Giáo viên chốt ghi bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ

Gv: kể tên các hoạt động văn hóa, tinh thần của gia đình mình phải chi tiêu

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh TL

- Giáo viên QS

-> Dự kiến sản phẩm: Học tập, giao tiếp, giải trí, thăm quan…

*Báo cáo kết quả

HS: trả lời cá nhân

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

->Giáo viên nhận xét đánh giá

->Giáo viên chốt ghi bảng

I. Chi tiêu trong gia đình là gì?

Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.

II. Các khoản chi tiêu trong ga đình

1/ Chi cho nhu cầu vật chất

-Chi cho ăn uống, may mặc, ở.

-Chi cho nhu cầu đi lại.

-Chi bảo vệ sức khỏe

2/ Chi cho nhu cầu văn hóa, tinh thần

- Chi cho học tập

- Chi cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí

- Chi cho nhu cầu giao tiếp xã hội

Đời sống kinh tế nâng cao các nhu cầu văn hóa, tin thần càng tăng, do đó mức chi tiêu cho nhu cầu này càng tăng lên

C. Hoạt động luyện tập

Mục tiêu: Bồi dưỡng cho HS năng tự học, tự giải quyết vấn đề, làm việc trên tinh thần hợp tác nhóm.

Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân

Sản phẩm hoạt động: Kết quả thảo luận cặp đôi.

Phương án kiểm tra, đánh giá: Học sinh đánh giá lẫn nhau

Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi củng cố, HS suy nghĩ và lựa chọn phương án trả lời.

Câu 1: Nêu các khoản chi cho nhu cầu vật chất trong gia đình?

+HS: suy nghĩ trả lời.

Câu 2: Nêu các khoản chi cho nhu cầu văn hóa, tinh thần trong gia đình?

+HS: tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh…TL

- Giáo viên…Q/S

-> Dự kiến sản phẩm:

+ Chi cho ăn uống, may mặc, ở, chi cho nhu cầu đi lại, chi bảo vệ sức khỏe...

+ Chi cho học tập,chi cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, chi cho nhu cầu giao tiếp xã hội

*Báo cáo kết quả

- Học sinh báo cáo theo cặp

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Giáo án Công nghệ 6

I. MỤC TIÊU: Thông qua tiết học này HS phải

1. Kiến thức:

 • Biết được chi tiêu trong gia đình là gì? Các khoản chi tiêu và sự khác nhau về mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Việt Nam.

2. Kĩ năng:

 • Xác định những việc HS có thể làm để giúp đỡ gia đình tăng thu nhập

3. Thái độ:

 • Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu
 • Tích cực tham gia các công việc vừa sức trong gia đình

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Tham gia sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giữ gìn môi trường sống

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên: Hình 4.3

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc và nghiên cứu trước nội dung của bài

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp: (1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp học

Lớp 6A1………………………………………………............

Lớp 6A2 ………………………………………………………

Lớp 6A3……………………………………………….............

2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)

 • Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình mình?

3. Bài mới: (33 phút)

a. Giới thiệu bài: (1 phút) Hàng ngày con người có rất nhiều hoạt động, nó được thể hiện theo hai hướng cơ bản: tạo ra của cải vật chất cho XH và tiêu dùng của cải vật chất cho XH. Gia đình của chúng ta cũng vậy, cho nên ngoài việc thu nhập ta cần có những khoản chi tiêu nhất định. Làm sao để gọi là chi tiêu thích hợp?

b. Các hoạt động dạy và học: (32 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Chi tiêu trong gia đình là gì? (15 phút)

GV yêu cầu học sinh quan sát hình đầu chương 4

? Hàng ngày chúng ta có những việc gì phải làm?

? Những nhu cầu em vừa nêu cái nào là nhu cầu vật chất, cái nào nhu cầu tinh thần?

? Để đáp ứng những nhu cầu đó, con người cần làm gì?

? Chi tiêu trong gia đình là gì?

- HS quan sát và nhận xét

- Mua thức ăn, đi học, ăn uống, giải trí...

- HS phân tích

- Phải chi tiền ra

Chi tiêu trong gia đình là chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình

I. Chi tiêu trong gia đình là gì?

- Chi tiêu trong gia đình là chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình

Hoạt động 2: Tìm hiểu các khoản chi tiêu trong gia đình (17 phút)

? Nhu cầu về vật chất của chúng ta cần những gì? Hãy kể ra ta phải chi ntn?

? Vì sao các nhu cầu này lại tốn tiền?

? Em đến trường bằng những phương tiện gì? Có dùng đến tiền cho việc này không?

? Chi tiêu trong gia đình nhiều người và ít người có khác nhau không?

? Em hãy thử nêu một số việc phải chi trong gia đình em trong 1 ngày?

- HS thảo luận nhóm trong 5 phút và trình bày

- Hàng ngày:

+ Mua thức ăn, nước uống, phải nấu ăn

+ Đồ dơ phải giặt đồ

+ Đi lại tốn tiền xăng, hao mòn phụ tùng xe

+ Bệnh phải mua thuốc...

- Em đi học bằng xe đạp

- Em phải chi tiền cho việc sửa xe, vá xe, thay đồ trong xe khi bị hư...

- Gia đình nhiều người phải chi nhiều hơn

- Kể theo từng gia đình của HS

- Phân tích cùng giáo viên

II. Các khoản chi tiêu trong gia đình:

1. Chi cho nhu cầu vật chất: ăn uống, đi lại, ở, mặc, bảo vệ sức khỏe...

2. Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần: học tập, nghỉ ngơi, giải trí, giao tiếp XH...

4. Củng cố – đánh giá: (3 phút)

 • Hãy kể tên các khoản chi tiêu trong gia đình mà em biết
 • Hàng ngày em đã chi cho những điều gì? Tự nhận xét xem như vậy có hợp lí chưa?

5. Nhận xét – Dặn dò: (2 phút)

 • GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc trong giờ thực hành của học sinh
 • Nhắc nhở HS chấp hành tốt an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 • Về nhà học bài. Chuẩn bị trước phần III và IV

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 6 bài 26: Chi tiêu trong gia đình (Tiết 1) theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 6 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 6

  Xem thêm