Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Công nghệ 6 bài 27: Thực hành bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình (Tiết 1) theo CV 5512

Để giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và công sức cho việc soạn giáo án điện tử lớp 6, Thư viện Giáo án - Bài giảng VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 6 bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình (Tiết 1) để làm tài liệu tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 6 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 6 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Thông qua bài học thì học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về thu, chi trong gia đình.

2. Kĩ năng: Xác định được mức thu và chi của gia đình trong một tháng, một năm.

3. Thái độ: Có ý thức giúp đỡ gia đình và tiết kiệm chi tiêu.

4. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực khái quát hóa; Năng lực phân tích, tổng hợp thông tin.

- Phẩm chất: Trung thực, tự tin, chấp hành kỉ luật.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Máy chiếu, phiếu học học, bảng phụ.

Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập như hướng dẫn ở tiết trước.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, quan sát.

- Kĩ thuật dạy học giao nhiệm vụ, thảo luận cặp đôi.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

A. Hoạt động khởi động: 5’

1. Mục tiêu: Nhằm giúp HS huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về vấn đề liên quan đến cách thu chi trong gia đình, tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác, tinh thần học tập lẫn nhau trong học sinh.

2. Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu Từ các nhu cầu tối thiểu của bản thân, hãy liên hệ thực tế ở gia đình em xác định chi tiêu của em hàng tháng và các khoản chi tiêu trong gia đình em?

- Hs tiếp nhận nhiệm vụ

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh:

+ HS đọc yêu cầu.

+ HS thảo luận.

- Giáo viên: Quan sát hỗ trợ (nếu cần)

- Dự kiến câu trả lời: HS trả lời theo ý hiểu

*Báo cáo kết quả

- Đại diện nhóm trình bày.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề: Vậy để kiểm tra xem phần trả lời các câu hỏi trên của các bạn đã đúng và đầy đủ hay chưa chúng ta hãy cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

HOẠT ĐỘNG I: Tìm hiểu cách xác định thu nhập của gia đình.

1. Mục tiêu: - Biết được cách xác định các khoản thu nhập của gia đình

2. Phương thức thực hiện: - Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá- Học sinh đánh giá

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Phân công cho từng nhóm.

GV: Yêu cầu học sinh thực hành với từng nội dung.

+ Nhóm 1: Lập phương án thu, chi cho gia đình ở thành phố.

+ Nhóm 2. Lập phương án thu, chi cho gia đình ở nông thôn.

+ Nhóm 3: Cân đối thu chi cho gia đình em với mức thu nhập 1 tháng.

GV: Hướng dẫn học sinh thực hành theo

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh TL

- Giáo viên QS

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

->Giáo viên nhận xét đánh giá chốt ghi bảng

I.Chuẩn bị

II. Nội dung thực hành

1) Xác định thu nhập của gia đình

a) Gia đình ở thành phố

*Giải

- Tổng thu nhập của gia đình là:

900.000 + 350.000 + 1.000.000 + 800.000 = 3.050.000 đ

b)Gia đình ở nông thôn

*Giải

- Số thóc đem bán đi là:

5 (tấn) -1,5 (tấn ) = 3,5 (tấn )

Số tiền bán thóc là .

3,5 (tấn ) x 2.000 đ = 7.000.000đ

-Tổng thu nhập của gia đình là:

1.000.000 đ + 7.000.000đ = 8.000.000 đ

c) Gia đình ở miền trung du Bắc Bô

- Tổng thu nhập trong 1 năm là

= 10.000.000+ 1.000.000+ 200.000+ 1.800.000

= 13.000.000
III. Thực hành

IV. Đánh giá -Nhận xét

C. Hoạt động luyện tập: 15’

Mục tiêu: Bồi dưỡng cho HS năng tự học, tự giải quyết vấn đề, làm việc trên tinh thần hợp tác nhóm.

Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân

Sản phẩm hoạt động: Bài kiểm tra 15p

Phương án kiểm tra, đánh giá- Học sinh đánh giá lẫn nhau

Tiến trình hoạt động

*Hình thức hoạt động: GV đưa ra câu hỏi, HS suy nghĩ và làm bài vào giấy kiểm tra 15p.

Câu 1: Nêu các khoản chi cho nhu cầu vật chất trong gia đình em ?

+HS: suy nghĩ trả lời.

Câu 2: Nêu các khoản chi cho nhu cầu văn hóa, tinh thần trong gia đình em?

+HS: suy nghĩ trả lời

D. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Bồi dưỡng cho HS năng tự học, tự giải quyết vấn đề, làm việc trên tinh thần hợp tác nhóm.

Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm

Sản phẩm hoạt động: Phiếu học tập của nhóm

Phương án kiểm tra, đánh giá: Học sinh đánh giá lẫn nhau

Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

Em hãy về nhà tìm hiểu về một số nội dung liên quan trong bài học, tổng hợp trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn sau đây và nộp sản phẩm cho cô vào buổi học sau:

- Chi tiêu cho nhu cầu vật chất, tinh thần của gia đình em hàng tháng là bao nhiêu?

- Các biện pháp có thể để tiết kiệm chi tiêu?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh…TL

- Giáo viên…Q/S

*Báo cáo kết quả

- Học sinh báo cáo theo nhóm

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Giáo án Công nghệ 6

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về thu, chi trong gia đình.
 • Xác định được mức thu và chi của gia đình trong một tháng, một năm.

2. Kĩ năng:

 • Lập được kế hoạch chi tiêu cho bản thân.

3. Thái độ:

 • Có ý thức giúp đỡ gia đình và tiết kiệm chi tiêu.

4. Tích hợp môi trường:

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị giáo viên:

 • Chuẩn bị các tình huống bài tập cho học sinh.

2. Chuẩn bị của học sinh:

 • Xem trước các nội dung thực hành.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Để hiểu rõ hơn về thu, chi hợp lí chúng ta cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay.

b. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

Tên thực hành

Vật liệu – dụng cụ

Quy trình thực hành

Kết quả thực hành

Thu, chi trong gia đình

- Chuẩn bị các tình huống thu chi trong gia đình.

- GV giới thiệu cách làm.

- HS tiến hành thực hành.

c. Các hoạt động dạy - học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Tổ chức thực hành

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

- GV Nhận xét và đánh giá về thái độ cho sự chuẩn bị dụng cụ – vật liệu cho tiết thực hành sau

- GV hướng dẫn phần nội dung.

- HS đặt tất cả dụng cụ và vật liệu đã chuẩn bị lên bàn.

- Lắng nghe, ghi nhớ

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành

GV yêu cầu HS làm bài tập có trong SGK Trang 134

? Ở bài tập a mức thu nhập của gia đình bằng nguồn nào? Đưa cách tính cụ thể

? Ở bài tập b mức thu nhập của gia đình bằng nguồn nào? Đưa cách tính cụ thể

? Ở bài tập c mức thu nhập của gia đình bằng nguồn nào? đưa cách tính cụ thể

? Để chi tiêu trong gia đình bao gồm các khoản chi nào?

HS chia làm 3 nhóm mỗi nhóm làm một phần yêu cầu của bài tập

- nhóm 1: bài tập a

- nhóm 2: bài tập b

- nhóm 3: bài tập c

N1: Với tổng thu ở bài tập 1 hãy tính mức chi tiêu từng khoản của gđ trong một tháng

N2 + N3: Với tổng thu ở bài tập 1 hãy tính mức chi tiêu từng khoản của gđ trong một năm

- Chi cho nhu cầu vật chất

- Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần

Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành

- GV thu và nhận xét bài làm của học sinh

- HS: Chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm

3. Dọn vệ sinh lớp – dụng cụ thực hành:

 • Hướng dẫn học sinh vệ sinh lớp học.

4. Nhận xét - dặn dò:

 • GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc trong giờ thực hành của học sinh.
 • Chuẩn bị trước một số tình huống thu chi để tiết sau thực hành tiếp theo.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 6 bài 27: Thực hành bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình (Tiết 1) theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 6 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 6

  Xem thêm