Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng giúp học sinh nắm được thế nào là hai đơn thức đồng dạng, biết cộng trừ hai đơn thức đồng dạng, rèn tính cẩn thận và chính xác trong khi giải toán.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 3: Đơn thức

ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

I. Mục tiêu bài

 • HS hiểu được thế nào là hai đơn thức đồng dạng
 • Biết cộng trừ hai đơn thức đồng dạng.
 • Rèn tính cẩn thận, chính xác trong khi giải toán; HS có ý thức học tập và yêu thích bộ môn

II. Chuẩn bị bài

 • GV: sgk, sbt.
 • HS: sgk, sbt, ôn t/c phân phối giữa phép nhân với phép cộng.

III. Tiến trình tổ chức dạy học bài Đơn thức đồng dạng

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

 • HS1: Thế nào là đơn thức? cho ví dụ về đơn thức bậc 4 với các biến x; y; z. Làm bài tập 13 <SBT>
 • HS2: Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0? Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào? Làm bài tập 17 <SBT>.

3. Dạy học bài mới:

 • GV: Cho HS hoạt động nhóm làm vd 1 sau đó gọi đại diện nhóm trình bày.
 • GV các đơn thức ở câu a là các đơn thức đồng dạng với đơn thức đã cho. Các đơn thức ở câu b không phải là đơn thức đồng dạng với đơn thức đã cho.
 • Vậy: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
 • GV: Gọi HS trả lời và giới thiệu k/n như sgk và yêu cầu HS cho ví dụ về hai đơn thức đồng dạng?
 • GV: Các số khác 0 có thể coi là những đơn thức đồng dạng được không?

=> GV nêu chú ý như SGK.

GV: Cho HS làm vd 2 và gọi HS trả lời.

=> GV nhấn mạnh: Hai đơn thức đòng dạng phần biến giống nhau cả về kí hiệu các biến và luỹ thừa của các biến còn hệ số có thể khác nhau.

GV: Hướng dẫn HS làm các ví dụ về cộng, trừ các đơn thức đồng dạng như SGK. Sau đó gọi HS nêu quy tắc cộng (trừ) hai đơn thức đồng dạng.

=> GV: Nêu quy tắc như SGK và cho HS áp dụng làm vd 3.

HS cả lớp thảo luận làm bài, 1 HS trình bày sau đó GV cho HS khác nhận xét.

IV. Củng cố - Luyện tập

GV: Cho HS chơi trò chơi "Thi viết nhanh" giữa các tổ như SGK.

V. Hướng dẫn về nhà

Ôn kĩ bài, nắm chắc k/n đơn thức đồng dạng và quy tắc cộng,trừ đơn thức đồng dạng. Làm BT: 15-18<sgk>; 19-21 <sbt>

Đánh giá bài viết
1 1.795
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm