Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 18

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 18: Quyết - Cây dương xỉ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

  • Trình bày được cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản
  • Nhận dạng một cây thuộc dương xỉ ngoài thiên nhiên. Phân biệt nó với cây có hoa
  • Biết được nguồn gốc hình thành các mỏ than

2. Kỹ năng: Nhận biết- so sánh

3. Thái độ: Yêu thiên nhiên, cây cối

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Đặt và giải quyết vấn đề, Hợp tác nhóm, đàm thoại.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

H 39.1,H 39.2, H 39.3

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ:(4 Phút)

Rêu được xếp vào nhóm thực vật nào? Vì sao?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

  • Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật (Trong đó có cây dương xỉ) sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1.

GV: Tìm cây dương xỉ ở đâu? Đất ở đó như thế nào?

GV: Cho HS quan sát mẫu vật cây dương xỉ

Nêu các cơ quan sinh dưỡng cây dương xỉ?

HS: Trả lời

GV: Đặc điểm lá non, lá già?

GV: Vị trí thân cây dương xỉ?

HS: giải thích

GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

Rễ cây dương xỉ khác gì với rêu?

GV: Cho HS nghiên cứu thông tin

Yêu cầu thảo luận câu hỏi sau:

Dương xỉ có đặc điểm nào tiến hoá hơn rêu?

GV: Cho HS nhìn tranh

Cho biết cơ quan sinh sản là gì? Mô tả?

GV: Trình bày chu trình phát triển của dương xỉ? So sánh với rêu?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

Hoạt động 2.

GV: Treo H 39.3 A, B

Có thể nhận ra 1 loài thuộc dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

HS: Trả lời

GV: Dương xỉ thuộc nhóm thực vật nào? Vì sao?

HS: Trả lời

GV: Mở rộng: Cây làm thuốc Culi

Hoạt động 3.

GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau:

Trình bày sự hình thành than đá?

Ngày nay trung tâm khai thác than lớn

nhất ở đâu?

HS: Phát biểu

GV: Kết luận

I. Quan sát cây Dương xỉ:

1. Cơ quan sinh dưỡng:

- Lá già có cuống dài, lá non cuộn lại

- Thân ngầm hình trụ

- Có rễ thật

- Có mạch dẫn

2. Túi bào tử và sự phát triển của Dương xỉ:

- Cơ quan sinh sản là túi bào tử

- Sinh sản bằng bào tử

- Sự phát triển:

II. Một vài loại dương xỉ thường gặp:

- Thuộc nhóm thực vật bậc cao

- Lá có sự đa dạng về hình thái, lá non cuộn lại

III. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá:

Thời cổ đại, quyết là cây gỗ lớn. Do sự thay đổi của vỏ trái đất, quyết bị vùi sâu và tạo thành than đá

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm