Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 15

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 15: Thụ phấn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

  • Kể được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn
  • Phân biệt được hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn
  • Đặc điểm của hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng so sánh - nhận biết

3. Thái độ: Yêu các loài hoa

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Chuẩn bị hoa bí, bìm bìm, hoa bưởi, hoa cải.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Quá trình sinh sản của cây được bắt đầu bằng sự thụ phấn?

Vậy sự thụ phấn là gì? Có những hình thức thụ phấn nào?

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động I:

GV: Yêu cầu nghiên cứu thông tin sgk

Thụ phấn là hiện tượng ntn?

HS: Trả lời

GV: Treo H30.1

Qua quan sát em thấy hiện tượng gì?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu thực hiện độc lập lệnh Ñ SGK?

HS: Thực hiện. Báo cáo + bổ sung

Hãy kể một số ví dụ hoa tự thụ phấn?

HS: Phát biểu

GV: Thế nào là giao phấn?

So sánh điểm khác nhau giữa giao phấn và tự thụ phấn?

HS: Giải thích

Muốn giao phấn phải nhờ yếu tố nào?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

Hoạt động II:

GV: Kiểm tra mẫu vật của hs

HS: Trình bày mẫu vật

GV: Yêu cầu tiến hành thảo luận nhóm thực hiện lệnh sgk?

HS: Thực hiện, Báo cáo + bổ sung

GV: Những hoa này đặc điểm nào hấp dẫn để thu hút sâu bọ?

Gợi mở: Màu sắc, tràng, nhị, nhụy

HS: Trả lời

+ Màu sắc, mùi thơm có ý nghĩa gì?

HS: Phát biểu

+ Vì sao phải có đĩa mật ở đáy?

HS: giải thích

+ Vì sao hạt phấn phải dính?

HS: Phát biểu

GV: Kết luận

I. Hoa tự thụ phấn, giao phấn:

1. Hoa tự thụ phấn:

- Tự thụ phấn là hiện tượng hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.

- Đặc điểm:

Hoa lưỡng tính

Nhị và nhụy chín đồng thời.

2. Hoa giao phấn:

- Giao phấn là hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi vào đầu nhụy của hoa khác.

- Đặc điểm:

Hoa đơn tính hoặc lưỡng tính

Nhị và nhụy không chín đồng thời cùng một lúc

II. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:

- Màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm

- Tràng: Lớn, dạng ống, đáy có đĩa mật

- Hạt phấn to, dính

- Đầu nhụy có chất dính

Đánh giá bài viết
4 166
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 6

Xem thêm