Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 6

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 6: Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nêu được các thành phần chủ yếu cuả tế bào thực vật
  • Xác định được các cơ quan cuả thực vật đều được cấu tạo tế bào
  • Nêu được khái niệm về mô

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ, nhận biết kiến thức

3. Thái độ: Giáo dục lòng say mê môn học

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan,
  • Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề:

Ta đã quan sát những tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi, đó là những khoang hình đa giác, xếp sát nhau. Có phải tất cả thực vật, các cơ quan thực vật đều có cấu tạo tế bào giống như vậy không?

b/ Triển khai bài:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Treo tranh sgk

Yêu cầu quan sát và phát hiện đơn vị cấu tạo nên rễ, thân, lá là gì?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét hình dạng của tế bào?

HS: Phát biểu

GV: Yêu cầu hs quan sát bảng trang 21

Em có nhận xét gì về kích thước của các loại tế bào thực vật?

HS: nhận xét

GV: giới thiệu sự đa dạng của tế bào về hình dạng và kích thước

Hoạt Động 2:

GV: Treo tranh câm về cấu tạo tế bào thực vật. Yêu cầu hs quan sát kết hợp đọc nội dung mục 2 để lên gắn các thành phần của tế bào vào các số cho phù hợp

HS: Thực hiện

nhận xét, bổ sung

GV: Hoàn chỉnh bảng

Tế bào gồm những thành phần nào?

GV: Mỗi thành phần có chức năng gì?

HS: Giải thích

GV: Kết luận

Yêu cầu hs về nhà vẽ hình 7.4 vào vỡ, ghi rõ chú thích

Hoạt Động 3:

GV: Treo h7.5

Yêu cầu hs quan sát

Em có nhận xét gì về cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng một loại mô?

HS: Trả lời

GV: Giải thích, nhấn mạnh các tế bào này có cùng chức năng

Vậy, mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

HS: Phát biểu

GV: Kết luận

I. Hình dạng, kích thước của tế bào:

- Các cơ quan cuả cơ thể thực vật đều cấu tạo bằng tế bào

- Các tế bào TV có hình dạng và kích thước khác nhau

II. Cấu tạo tế bào:

Tế bào thực vật gồm các thành phần sau:

+ Vách tế bào

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào

+ Nhân

Ngoài ra còn một số thành phần khác: Không bào, lục lạp..

III. :

Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng

Ví dụ: Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô sinh lóng..

Đánh giá bài viết
1 271
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm