Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 7

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 7: Sự lớn lên và phân chia tế bào bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Giải thích tế bào lớn lên như thế nào? Tế bào phân chia như thế nào?
  • Hiểu ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ, tìm tòi kiến thức

3. Thái độ: Yêu thích môn học

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Thảo luận
  • Vấn đáp tìm tòi

III/ CHUẨN BỊ:

  • GV: Tranh phóng to hình 8.1; 8.2 ở SGK
  • HS: Ôn lại khái niệm trao đổi chất ở cây

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

  • Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Chức năng của từng thành phần?
  • Mô là gì? kể tên một số mô thực vật?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng như ngôi nhà được xây bởi các viên gạch. Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được.

Cơ thể thực vật lớn lên do tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Thực vật cấu tạo bởi tế bào, TV lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

Treo tranh 8.1, yêu cầu hs quan sát + đọc nội dung chú thích và thảo luận nhóm trả lời lệnh sgk?

HS: Thảo luận

Báo cáo + bổ sung

GV: Giải thích ý nghĩa của hiện tượng TĐC

Kết luận

Yêu cầu về nhà vẽ hình 8.1 vào vở

Hoạt Động 2:

GV: Treo tranh 8.2 và giới thiệu: Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì chúng sẽ phân chia.

Quá trình phân chia diễn ra như thế nào?

HS: Lên chỉ vào hình trình bày. Em khác nhận xét, bổ sung

GV: Kết luận

Lưu ý trình tự các bước diễn ra của quá trình phân chia tế bào.

Tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia ?

HS: Trả lời

GV: Nhấn mạnh mô phân sinh

Các cơ quan của tế bào như: Rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

HS: Phát biểu

GV: Giải thích cơ chế:

Tế bào mô phân sinh của rễ, thân, lá phân chia -> tế bào non -> tế bào non lớn lên -> tế bào trưởng thành

GV: Sự lớn lên của các cơ quan TV là do hai quá trình phân chia TB và sự lớn lên của TB.

Sự lớn lên và phân chia có ý nghĩa gì đối với TV?

HS: giải thích

GV: Kết luận

Nhấn mạnh mối quan hệ: Tế bào -> cơ quan -> cơ thể

Yêu cầu về nhà vẽ hình 8.2 vào vở

I. Sự lớn lên của tế bào:

TB non có kích thước bé, nhờ quá trình trao đổi chất, TB lớn dần lên thành TB trưởng thành

II. Sự phân chia tế bào:

- Tế bào phân chia thành hai tế bào con theo trình tự sau:

+ Từ một nhân hình thành hai nhân

+ Chất tế bào phân chia

+ Hình thành vách tế bào ngăn đôi tế bào mẹ thành hai tế bào con.

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia

- Tế bào phân chia và lớn lên giúp TV sinh trưởng và phát triển.

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 6 Xem thêm