Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 12

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 12: Ôn tập học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nhằm giúp hs củng cố hệ thống kiến thức đã học về tế bào thực vật, rễ, thân.
  • Biết được cấu tạo và chức năng của rễ, thân. Phân biệt được các loại rễ, thân biếndạng.

2. Kỹ năng:

  • Vận dụng vào đời sống
  • Rèn kỹ năng hệ thống kiến thức

3. Thái độ: Biết yêu quý thiên nhiên, bảo vệ và chăm sóc cây trồng.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Thảo luận. Vấn đáp

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đặt câu hỏi ôn tập + đáp án, một số tranh ảnh .

Học Sinh: Ôn lại chương rễ, thân .

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Kể tên một số loại thân biến dạng? chức năng?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

  • Để làm tốt bài kiểm tra 1 tiết sắp tới, hôm nay chúng ta đi vào ôn tập nội dung kiến thức chương 1, 2, 3

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Treo tranh các miền của rễ

Rễ gồm những miền nào? Chức năng của mỗi miền?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét bổ sung .

GV: Miền hút của rễ gồm những thành phần nào? chức năng của chúng?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét .

Vì sao lông hút là 1 tế bào?

HS: Trả lời

Trình bày vai trò nước, muối khoáng đối với cây trồng?

HS: Giải thích

Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, rễ con nhiều?

GV: Kết luận

Kể tên các loại rễ biến dạng? Chức năng của chúng?

HS: Phát biểu

GV: Kết luận

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa?

HS: Giải thích

Hoạt Động 2:

GV: Treo tranh và đặt câu hỏi:

Thân cây gồm những bộ phận nào?

Có mấy loại thân?

Nêu đặc điểm và lấy ví dụ?
Có mấy loại thân biến dạng? Đặc điểm của từng loại và chức năng đối với cây? Lấy ví dụ?

Thân to ra do đâu? Thân dài ra do đâu? Nêu cấu tạo trong thân non:

Nước và muối khoáng vận chuyển nhờ cơ quan nào trong thân?

Chất hữu cơ vận chuyển nhờ cơ quan nào?

HS: Trả lời

GV: Kết luận những nội dung trên

I: Chương rễ:

- Các miền của rễ

- Cấu tạo miền hút

- Vai trò của nước và muối khoáng

- Sự hút nước, muối khoáng của rễ

- Các loại rễ biến dạng

II. Chương thân:

Thân gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách (chồi hoa và chồi lá)

Thân có 3 loại:

- Thân đứng:

- Thân gỗ: Bưởi, ổi…

- Thân cột: Dừa, cau…

- Thân cỏ: đậu, rau cải…

- Thân leo: Thân quấn, tua cuốn, tay móc…

- Thân bò: rau má..

Đánh giá bài viết
2 298
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 6

Xem thêm