Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 13

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 13: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 • Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp
 • Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt .
 • Tìm được VD thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu thông tin

3. Thái độ: Yêu thích môn học, bảo vệ cây trồng

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Sưu tầm tranh ảnh cây xanh cho thức ăn con người và động vật

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

 • Tranh ảnh cây ưa sáng và ưa tối
 • Tranh về vai trò quang hợp đối với ĐS người và động vật

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút

 • Lá cây sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột, lấy từ đâu?
 • Viết sơ đồ tóm tắt sự quang hợp?

3. Bài mới:

a/ Đặt vấn đề:

 • Quang hợp của cây xanh diễn ra trong môi trường có nhiều điều kiện khác nhau.
 • Vậy những ĐK bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

b/ Triển khai bài:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV: Cây quang hợp cần điều kiện nào?

HS: Trả lời

GV: Treo tranh cây ưa sáng, ưa tối

Yêu cầu các nhóm đọc thông tin sgk để thảo luận thực hiện lệnh sgk?

HS: Thảo luận. Báo cáo + bổ sung

GV: Kết luận.

Yêu cầu liên hệ thực tế và giải thích:

Vì sao ta phải dặm lúa?

Vì sao phải ủ rơm rạ cho một số cây khi mới gieo hạt?

HS: giải thích

GV: Lấy ví dụ cây ưa sáng, cây ưa bóng?

HS: Phát biểu.

GV: Cho hs quan sát tranh

Hoạt động 2:

GV: Treo tranh vai trò quang hợp đối với đời sống con người.

HS: Xem tranh ảnh mà sưu tầm được.

GV: Yêu cầu cá nhân trả lời các câu hỏi:

Khí ôxy cần cho những sinh vật nào?

Mọi sinh vật hô hấp đều thải khí cacbonnic, vì sao tỷ lệ này không tăng?

Sinh vật nào sử dụng chất hữu cơ?.

HS: Thực hiện. Báo cáo + bổ sung

GV: Nhận xét chung. Liên hệ thực tế, giáo dục

I. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:

- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp là: Ánh sáng, nước, khí cacbonnic, nhiệt độ.

- Các loài cây khác nhau đòi hỏi điều kiện không giống nhau.

II. Ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh:

- Cung cấp ôxy cho sự sống của sinh vật.

- Góp phần điều hòa khí hậu

- Cung cấp nhiều sản phẩm cho con người

Đánh giá bài viết
2 128
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 6

  Xem thêm