Giáo án Sinh học 6 bài: Có phải tất cả thực vật đều có hoa không theo CV 5512

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 3: Có phải tất cả thực vật đều có hoa không? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Sinh học 6 theo CV 5512

I/ MỤC TIÊU

1/ Kiến thức:

- Biết quan sát, so sánh để phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.

- Phân biệt được cây 1 năm và cây lâu năm.

2. Năng lực

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực số đông CNTT và TT

- Năng lực kiến thức sinh học

- Năng lực thực nghiệm

- Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.

2. Học sinh

- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Yêu cầu: Thực vật có khả năng chế tạo chất dinh dưỡng, không có khả năng di chuyển.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu

a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.

- Quan sát mẫu vật: Cây dương xỉ, cây rau bợ, cây đậu.

Thực vật có một số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sát kỉ các em nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Để biết được hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

a) Mục tiêu:

- Hs phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.

- Phân biệt được cây 1 năm và cây lâu năm.

b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.

c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.

d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan

Hoạt động của giáo viên

Hđ của học sinh

Nội dung

- Yêu cầu học sinh đọc kỹ thông tin mục tam giác, ghi nhớ

- Treo Tranh vẽ phóng to hình 4.1 hướng dẫn học sinh quan sát , T.Báo: những cây có đặc điểm tương tự như cây cải cũng gồm những bộ phận tương tự.

- Treo Bảng phụ ghi nội dung bài tập: hãy dùng các cụm từ thích hợp sau để điền vào những chỗ trống: cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản, nuôi dưỡng, duy trì và phát triển nòi giống. Yêu cầu học sinh thảo luận toàn lớp trong 5’:

+ Rễ, thân, lá là: … có chức năng chủ yếu là…

+ Hoa, quả, hạt là … có chức năng chủ yếu là …

- Yêu cầu học sinh đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung.

- Yêu cầu học sinh đem các vật mẫu đã chuẩn bị ra quan sát

- Cho hs thảo luận nhóm trong 5’ hoàn thành bảng trang 13 và sắp xếp chúng thành 2 nhóm cây có hoa và cây không có hoa?

- Treo Tranh vẽ phóng to hình 4.2 và bảng phụ yêu đại diện phát biểu.

- Bổ sung hoàn chỉnh nội dung

- Cá nhân đọc thông tin, quan sát tranh hình 4.1, ghi nhớ.

- Trao đổi trên toàn lớp để hoàn thành bài tập gv yêu cầu.

- Đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung.

- Thảo luận nhóm hoàn thành bảng trang 13 và sắp xếp chúng thành 2 nhóm thực vật có hoa và không có hoa.

- Đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung.

I. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa:

1. Các loại cơ quan của vật có hoa: có 2 loại cơ quan:

- Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

- Cơ quan sinh sản gồm: hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

2. Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa: thực vật chia thành 2 nhóm:

- Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản là: hoa, quả hạt. Ví dụ: cây cải, cây đậu, …

- Thực vật không có hoa: có cơ quan sinh sản không phải là hoa. Ví dụ: rêu, cây ráng, bòng bong,…

- Yêu cầu h.sinh trao đổi nhóm trả lời 2 câu hỏi đầu trang 15:

+ Kể tên những cây có vòng đời kết thúc sau vài tháng?

+ Kể tên những cây sống lâu năm? (ra hoa tạo quả nhiều lần trong đời)

- Bổ sung hoàn chỉnh nội dung.

- Trao đổi nhóm, đại diện phát biểu, nhóm khác bổ sung:

+ Cây có vòng đời trong 1 năm như cải, đậu, …

+ Cây sống lâu năm như xoài, ổi, nhãn, …

II. Cây một năm và cây lâu năm:

- Cây 1 năm: chỉ ra hoa tạo quả 1 lần trong đời sống vd: đậu, cải, …

- Cây lâu năm: ra hoa tạo quả nhiều lần trong đời vd: xoài, mít, nhãn, …

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10')

a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.

b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa ?

A. Cây dương xỉ B. Cây bèo tây C. Cây chuối D. Cây lúa

Câu 2. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây chuối

B. Cây ngô

C. Cây thông

D. Cây mía

Câu 3. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Hạt

B. Hoa

C. Quả

D. Rễ

Câu 4. Cho các cây sau:

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Rêu

B. Thìa là

C. Dương xỉ

D. Rau bợ

Câu 6. Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm?

A. Cây cau

B. Cây mít

C. Cây ngô

D. Cây ổi

Câu 7. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa?

A. Quả

B. Hạt

C. Rễ

D. Thân

Câu 8. Các cây lương thực thường là

A. cây lâu năm.

B. cây một năm.

C. thực vật hạt trần.

D. thực vật không có hoa.

Câu 9. Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 - 3 năm.

B. 1 - 2 tháng.

C. 6 - 12 tháng.

D. 3 – 6 tháng.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa?

A. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.

B. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.

C. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.

D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện: GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

GV chia lớp thành nhiều nhóm

(mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập

- Cho vài ví dụ về cây cỏ vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm

Cho vài ví dụ về cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa?

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay cây lâu năm?

Sưu tầm và tìm hiểu về các loại cây có liên quan tới bài học

4. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài, trả lời CH

- Đọc phần Em có biết?

- Tìm cây rêu tường.

- Xem trước bài mới

Giáo án môn Sinh học 6

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết quan sát so sánh để phân biệt cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.

2. Kỹ năng: Phân biệt cây một năm và cây lâu năm.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Thảo luận nhóm
  • Nêu và giải quyết vấn đề

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ: H.4.1và H.4.2 SGK.Mẫu cây cà chua, cây đậu có hoa, quả hạt.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Sưu tầm cây dương xỉ, cây rau bợ.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:(5 Phút)

Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất?

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Thực vật có một số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sát kỉ các em nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Để biết được hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV: Cho HS hoạt động cá nhân: Tìm hiểu các cơ quan của cây cải

Cây cải có những cơ quan nào? Chức năng từng loại cơ quan đó?

HS quan sát H.4.1 SGK đối chiếu với bảng 1 HS trả lời câu hỏi kiến thức.

GV: Cho HS làm bài tập điền tiếp:

Rễ, thân, lá là………

Hoa, quả, hạt là………

+ Chức năng của cơ quan sinh sản là….

+ Chức năng của cơ quan sinh dưỡng là...

HS: Hoạt động nhóm: Phân biệt TVCH và TVKCH.

GV: Theo dõi hoạt động của các nhóm.

GV: Nhận xét sữa chữa.

Lưu ý: Cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh dưỡng đặc biệt.

GV: Cho HS thảo luận nhóm.

Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thực vật thành mấy nhóm?

HS: Thảo luận nhóm, Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung

GV: Chốt lại nội dung trên

Hoạt động 2:

Cây một năm và cây lâu năm:

GV: Cho HS nêu một số cây và vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

HS thảo luận nhóm và ghi ra giấy.

VD: Lúa, ngô, mướp, … cây một năm

Xoài, ổi, vải, … là cây lâu năm.

Kể tên một số cây sống lâu năm trong vòng đời có nhiều lần ra hoa tạo quả.

Tại sao người ta nói như vậy?

GV: Cho HS thảo luận phân biệt cây một năm và cây lâu năm.

HS: Thảo luận đến kết luận

GV: Nhận xét Cho một số ví dụ khác:

I. Tìm hiểu các cơ quan của thực vật

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa quả hạt.

- TVKCH cơ quan sinh sản không phải là hoa quả hạt.

Cơ thể TVCH gồm 2 loại cơ quan

+ CQSD: Rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

+ CQSS là hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản duy trì và phát triển nòi giống.

II. Cây lâu năm và cây một năm

Cây một năm là cây: có thời gian sinh trưởng và phát triển trong vòng một năm.

Cây lâu năm: là cây có thời gian sinh trưởng và phát triển trong vòng nhiều năm.

---------------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giáo án Sinh học 6 bài: Có phải tất cả thực vật đều có hoa không theo CV 5512. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 6, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm