Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 3

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 3: Có phải tất cả thực vật đều có hoa không? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết quan sát so sánh để phân biệt cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan simh sản.

2. Kỹ năng: Phân biệt cây một năm và cây lâu năm.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Thảo luận nhóm
  • Nêu và giải quyết vấn đề

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ: H.4.1và H.4.2 SGK.Mẫu cây cà chua, cây đậu có hoa, quả hạt.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Sưu tầm cây dương xỉ, cây rau bợ.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:(5 Phút)

Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất?

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Thực vật có một số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sát kỉ các em nhận ra sự khác nhau giữa chúng. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Để biết được hôm nay chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV: Cho HS hoạt động cá nhân: Tìm hiểu các cơ quan của cây cải

Cây cải có những cơ quan nào? Chức năng từng loại cơ quan đó?

HS quan sát H.4.1 SGK đói chiếu với bảng 1 HS trả lời câu hỏi kiến thức.

GV: Cho HS làm bài tập điền tiếp:

Rễ, thân, lá là………

Hoa, quả, hạt là………

+ Chức năng của cơ quan sinh sản là….

+ Chức năng của cơ quan sinh dưỡng là...

HS: Hoạt động nhóm: Phân biệt TVCH và TVKCH.

GV: Theo dõi hoạt động của các nhóm.

GV: Nhận xét sữa chữa.

Lưu ý: Cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh dưỡng đặc biệt.

GV: Cho HS thảo luận nhóm.

Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thực vật thành mấy nhóm?

HS: Thảo luận nhóm, Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung

GV: Chốt lại nội dung trên

Hoạt động 2:

Cây một năm và cây lâu năm:

GV: Cho HS nêu một số cây và vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

HS thảo luận nhóm và ghi ra giấy.

VD: Lúa, ngô, mướp, … cây một năm

Xoài, ổi, vải, … là cây lâu năm.

Kể tên một số cây sống lâu năm trong vòng đời có nhiều lần ra hoa tạo quả.

Tại sao ngươi ta nói như vậy?

GV: Cho HS thảo luận phân biệt cây một năm và cây lâu năm.

HS: Thảo luận đến kết luận

GV: Nhận xét Cho một số ví dụ khác:

I: Tìm hiểu các cơ quan của thực vật

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa quả hạt.

- TVKCH cơ quan sinh sản không phải là hoa quả hạt.

Cơ thể TVCH gồm 2 loại cơ quan

+ CQSD: Rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

+ CQSS là hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản duy trì và phát triển nòi giống.

II: Cây lâu năm và cây một năm

Cây một năm là cây: có thời gian sinh trưởng và phát triển trong vòng một năm.

Cây lâu năm: là cây có thời gian sinh trưởng và phát triển trong vòng nhiều năm.

Đánh giá bài viết
1 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 6 Xem thêm