Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 20

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 20: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Phát biểu được tính đa dạng của TV là gì
  • Thế nào là TV quý hiếm? Kể tên?
  • Hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích kiến thức

3. Thái độ: Ý thức bảo vệ sự đa dạng của HST

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

TV có vai trò gì đối với con người? Lấy ví dụ chứng minh?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Mổi loài TV đều có nét đặc trưng về cấu tạo, hình dạng, kích thước, nơi sống ...

Tập hợp các loài TV tạo nên sự đa dạng. Tính đa dạng suy giảm do tác động của con người. Vì thế cần phải bảo vệ?

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV: Hãy kể một vài TV gắn liền với môi trường sống?

HS: Kể tên

GV: Vậy TV có số lượng loài như thế nào?

HS: Rút ra kết luận

GV: Vì sao gọi là đa dạng?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

Hoạt động 2:

GV: Vì sao nói thực vật ở Việt Nam có tính đa dạng?

GV: tìm một số TV có giá trị kinh tế cao?

HS: kể tên

GV: Nguyên nhân dẫn đến suy giảm thực vật ở Việt Nam và hậu quả của nó?

HS: Phát biểu

GV: Thế nào là TV quý hiếm? Cho ví dụ?

HS: Trả lời

GV: Mở rộng một vài cây trắc, cây trầm hương

Giới thiệu thông tin ở mục em có biết

GV: Hậu quả của khai thác rừng bừa bãi?

HS: Phát biểu

Hoạt động 3:

GV: Vì sao phải bảo vệ sự đa dạng của TV?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu thảo luận đề xuất biện pháp bảo vệ?

HS: Thực hiện. Báo cáo + bổ sung

GV: Bản thân em làm được gì?

HS: Trả lời theo hiểu biết

GV: Kết luận + giáo dục

I. Đa dạng TV là gì?

Là sự phong phú về các loài, các cá

thể của loài và môi trường sống của

chúng.

II. Tình hình đa dạng của TV ở Việt Nam:

1. Việt Nam có tính đa dạng cao:

Số lượng loài nhiều trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao

2. Sự suy giảm:

- Nguyên nhân: Khai thác bừa bãi, chiến tranh

- Hậu quả: Giảm số lượng TV

+ Thu hẹp môi trường

+ Tiêu diệt hết động vật

III. Các biện pháp:

- Ngăn chặn phá rừng

- Xây dựng vườn TV, khu bảo tồn

- Cấm buôn bán xuất khẩu

- Tuyên truyền GD cộng đồng

Đánh giá bài viết
1 104
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 6

Xem thêm