Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 14

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 14: Thực hành quan sát đặc điểm bên ngoài của lá bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nhận thức được đặc điểm hình thái phù hợp với chức năng của lá biến dạng qua quan sát vật mẫu, tranh ảnh.
  • Hiểu được ý nghĩa của lá biến dạng

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết.

3. Thái độ: Có ý thức tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Mẫu vật: củ nghệ, gừng, dong ta, cành xương rồng. Kẻ bảng sgk

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3 Phút)

Vì sao sự thoát hơi nước có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

  • GV: Chức năng của lá là gì?
  • HS: Trả lời
  • Ta hãy quan sát một số loại lá biến dạng và tìm hiểu chức năng của chúng.

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Kiểm tra vật mẫu của hs

Yêu cầu hs đặt lên bàn và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sgk?

HS: Thảo luận

Báo cáo + bổ sung

GV: Kết luận + giải thích chức năng của chúng

GV: Tổ chức trò chơi: điền bảng liệt kê

Treo bảng liệt kê, chọn 7 nhóm tham gia và bốc thăm tên mẫu vật cần điền

HS: Thực hiện

GV: Quy định nội quy chơi

HS: Tham gia chơi

GV: Tổng kết

Hoạt Động 2:

GV: Nhận xét đặc điểm của lá biến dạng so với lá bình thường?

HS: Thực hiện

GV: Ý nghĩa của lá biến dạng?

HS: Trả lời, nhận xét + bổ sung

GV: hoàn chỉnh

I. Quan sát, ghi lại những thông tin về một số thân biến dạng:

- Lá biến thành gai

- Lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc

- Lá vảy

- Lá dự trữ

- Lá bắt mồi

II. Đặc diểm, chức năng của một số thân biến dạng:

Một số lá biến dạng phù hợp với chức năng nhằm thích nghi với môi trường sống

Đánh giá bài viết
1 145
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm