Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 17

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 17: Tổng kết về cây có hoa bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

  • Hệ thống kiến thức về cấu tạo và chức năng của các cơ quan cây có hoa
  • Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan thành một cơ thể toàn vẹn.
  • Vận dụng giải thích một số hiện tượng thực tế.

2. Kỹ năng: Phân tích tranh

3. Thái độ: Ý thức bảo vệ thực vật.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phân tích những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

  • Cây có nhiều cơ quan đảm nhận mổi chức năng riêng. Vậy chúng hoạt động như thế nào?

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động I:

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu và thực hiện lệnh

Ñ ở SGK.

HS: Hoàn thành theo nhóm. Báo cáo + bổ sung

GV: Nhận xét

Tổ chức chơi trò chơi về cây có hoa: Có 2 đôi chơi

GV: Cầm tờ bìa ghi tên cơ quan

Đội chơi chọn tấm bìa thích hợp ghi cấu tạo và chức năng

HS: Chơi trò chơi

GV: Lấy ví dụ chứng minh quan hệ giữu cấu tạo và chức năng?

HS: Thực hiện

GV: Kết luận

Hoạt động II:

GV: Yêu cầu nghiên cứu ở mục 2 để trả lời các câu hỏi theo cá nhân?

HS: Thực hiện. Báo cáo + bổ sung

GV: Lấy ví dụ minh họa?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

I. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng:

Cây có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của nó

II. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây xanh có hoa:

Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan ở cây xanh có hoa.

Đánh giá bài viết
1 158
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm