Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 9

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 9: Cấu tạo miền hút của rễ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nêu được cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rễ .
  • Qua quan sát nhận thấy được đặc điểm cấu tạo phù hợp chức năng của chúng.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ phóng to hình 10.1 , 10.2

Bảng phụ (chưa điền thông tin)

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ:(4 Phút)

  • Nêu đặc điểm của từng loại rễ?
  • Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề:

Các miền của rễ đều có chức năng quan trọng, nhưng vì sao miền hút lại là phần quan trọng nhất của rễ? Nó có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất như thế nào?

b/ Triển khai bài:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Yêu cầu hs nhắc lại các miền của rễ và chức năng của mỗi miền?

HS: nhắc lại

GV: Treo hình 10.1 + giới thiệu cho hs quan sát 2 tranh vẽ

Yêu cầu hs đọc bảng ở SGK, so sánh với hình vẽ hiểu được cấu tạo và chức năng miền hút .

HS: Thực hiện

Hoạt Động 2:

GV: Yêu cầu hs thảo luận từng đôi:

Xác định 2 miền: vỏ và trụ giữa.

Vị trí, cấu tạo các bộ phận của vỏ, trụ giữa

HS: Đại diện nhóm trình bày, 1-2 hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận và nêu câu hỏi

Cấu tạo miền hút gồm mấy phần?

GV: Yêu cầu hs lên chỉ vào h10.1, nêu cấu tạo của miền hút?

HS: Lên bảng

GV: Hoàn thành bảng phụ phần cấu tạo

GV: Yêu cầu hs đọc cột chức năng

Mỗi bộ phận thực hiện chức năng gì?

HS: Trả lời

GV: Hoàn chỉnh bảng phụ về chức năng

So sánh sự khác nhau giữa tế bào lông hút và tế bào TV?

HS: Trả lời

GV: Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào, nó có tồn tại mãi không?

HS: Giải thích

GV: Lưu ý:

Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như: vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút chính là tế bào biểu bì kéo dài .

Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

GV: Phân biệt 2 loại mạch?

HS: Phát biểu

GV: Nhấn mạnh chiều dẫn truyền

I. Quan sát tranh:

II. Cấu tạo và chức năng miền hút của rễ:

(Bảng phụ)

Cấu tạo: miền hút của rễ gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa

Chức năng:

a. Vỏ

- Biểu bì: Bảo vệ và hút nước và muối khoáng hòa tan.

- Thịt vỏ: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

b. Trụ giữa

- Mạch rây: Vận chuyển chấy hữu cơ đi nuôi cây.

- Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá.

- Ruột: Chứa chất dự trữ

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 6 Xem thêm