Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 11

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 11: Thân to ra do đâu? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu được thân cây gỗ to ra do đâu?
  • Tập xác định tuổi của cây dựa trên vòng gỗ hàng năm
  • Phân biệt được dác và ròng

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết

3. Thái độ: Có ý thức tham gia bảo vệ cây .

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh H15.1, 16.1. Mẫu vật: lát cắt ngang của thân trưởng thành

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3 Phút)

  • Nêu cấu tạo, chức năng của các bộ phận bên trong thân non?
  • So sánh cấu tạo thân non và miền hút của rễ?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Cây trồng một thời gian sẽ thấy cây lớn lên. Sự lớn lên của cây không chỉ lớn lên về chiều cao (dài ra của thân) mà cây còn to ra.

Vậy thân to ra nhờ vào bộ phận nào?

b/ Triển khai bài

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Treo h16.1

Nêu cấu tạo trong của thân cây trưởng thành?

HS: Phát biểu

GV: Treo h15. Yêu cầu hs quan sát, thảo luận thực hiện lệnh sgk?

HS: Thực hiện

GV: Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ gọi chung là Tầng phát sinh. Tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ nằm ở vị trí nào? Có chức năng gì?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu 1-2 hs lên chỉ vào tranh vị trí, chức năng của tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ

HS: Chỉ tranh

GV: Yêu cầu hs nhắc lại thân cây gồm bộ phận nào?

HS: Nhắc lại

Vỏ to ra nhờ bộ phận nào?

Trụ giữa to ra nhờ đâu?

HS: Giải thích

GV: Cơ chế nào của tầng phát sinh giúp thân to ra?

HS: Trả lời

GV: Kết luận

Hoạt Động 2:

GV: Cho hs quan sát vật mẫu

Có nhận xét gì về đặc điểm bên trong của thân cây?

HS: Phát biểu

GV: Vì sao có vòng sáng, vòng tối?

HS: giải thích

GV: Chúng ta có đếm được số vòng gỗ không? Ý nghĩa của vòng gỗ?

GV:Hãy xác định tuổi của mẫu vật?

HS: Thực hiện

Hoạt Động 3:

GV: Ngoài vòng gỗ,trên lát cắt ngang của thân cây trưởng thành còn có bộ phận nào?

HS: Trả lời

GV: Chỉ tranh và vật thật để phân biệt dác và ròng.

Yêu cấu cá nhân lập bảng so sánh giữa dác và ròng ở các đặc điểm:

- Vị trí

- Màu

- Cấu tạo

- Chức năng

HS: Thực hiện. Báo cáo + bổ sung

GV: Kết luật

I. Tầng phát sinh:

- Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ. Hàng năm sinh ra phiá ngoài một lớp vỏ, phiá trong một lớp thịt vỏ.

- Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ. Hàng năm sinh ra phiá ngoài một lớp mạch rây, phiá trong một lớp mạch gỗ.

- Thân cây to ra nhờ vào sự phân chia tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

II. Vòng gỗ hàng năm:

- Hàng năm cây sinh ra vòng gỗ (vòng sáng và vòng sẫm)

- Đếm số vòng gỗ sáng hoặc sẩm để xác định tuổi của cây.

III. Dác và ròng:

- Dác: Màu sáng, phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

- Ròng: Màu thẫm, phía trong, gồm những tế bào chết có chức năng nâng đỡ cây

Đánh giá bài viết
1 217
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm