Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 10

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 10: Sự hút nước và muối khoáng của rễ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Xác định và trình bày được con đường rễ cây hút nước, muối khoáng hoà tan.
  • Giải thích vai trò của các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của rễ.

2. Kỹ năng:

  • Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng
  • Thao tác, bước tiến hành thí nghiệm.
  • Biết vận dụng kiến thức đã học để bước đầu giải thích một số hiện tượng trong thiên nhiên.

3. Thái độ: Có ý thức tham gia chăm sóc cây trồng

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Tranh vẽ hình 11.2

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ:(4 Phút)

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây? Cho ví dụ?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Rễ cây có vai trò hút nước và muối khoáng. Vậy quá trình hút diễn ra ntn? Nó chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào?

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt Động 1:

GV: Rễ cây bám chặt vào đất và hút nước, muối khoáng hoà tan từ đất. Muốn biết cây cần nước như thế nào ta hãy quan sát thí nghiệm ở sgk

HS: Đọc thí nghiệm 1 trong SGK

GV: Yêu cầu hs thảo luận câu hỏi

Bạn Minh làm thí nghiệm với mục đích gì?

Hãy dự đoán kết quả và giải thích?

HS: Thảo luận

Các nhóm cử đại diện trả lời và bổ sung

GV: Nhận xét

HS: Quan sát hai chậu cây đậu để chứng minh cây cần nước như thế nào

HS: quan sát

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm về lượng nước có trong cây, quả, hạt, củ...

HS: Báo cáo

GV: Qua thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì nhu cầu về nước đối với cây?

HS: Trả lời

GV: Kể tên cây cần nhiều nước?

Cây cần ít nước?

HS: Phát biểu

GV: Vì sao cần phải cung cấp đủ nước, đúng lúc cây sẽ sinh trưởng tốt, năng suất cao?

HS: Giải thích

Hoạt Động 2:

GV: Treo tranh 11.1, bảng số liệu SGK

HS: Đọc thí nghiệm 3.

GV: Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?

HS: Trả lời

GV: Dựa vào thí nghiệm trên em hãy thiết kế thí nghiệm, để giải thích tác dụng muối lân, muối kali đối với cây?

HS: Phát biểu

GV: Giới thiệu nhu cầu muối khoáng ở các loại cây trồng khác nhau

Yêu cầu thảo luận thực hiện lệnh sgk?

HS: Thảo luận

Báo cáo + bổ sung

GV: Kết luận

Liên hệ thực tế sản xuất

I. Cây cần nước và các loại muối khoáng:

1. Nhu cầu nước của cây:

- Nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết.

- Nước cần nhiều hay ít phụ thuộc vào loại cây, giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.

II. Nhu cầu muối khoáng của cây:

- Rễ cây chỉ hấp thụ được các muối khoáng hoà tan trong nước.

- Muối khoáng giúp cho cây sinh trưởng và phát triển

- Cây cần nhiều loại muối khoáng trong đó chủ yếu là: Muối đạm, muối lân, muối Kali.

Đánh giá bài viết
1 169
Sắp xếp theo

    Giáo án Sinh học lớp 6

    Xem thêm