Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 21

Giáo án môn Sinh học 6

Giáo án môn Sinh học lớp 6 bài 21: Nấm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm được đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của nấm mốc trắng và nấm rơm.

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục cho hs biết tầm quan trọng của nấm

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Chuẩn bị 1 số loài nấm

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.(1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

  • Hình dạng, cấu tạo và dinh dưỡng của vi khuẩn?
  • Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên và trong đời sống con người?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Đồ đặc hay quần áo để lâu nơi thấp sẽ thấy xuất hiện những chấm đen, đó là do 1 số nấm mốc gây nên. Nấm mốc là tên gọi chung của nhiều loại mốc mà cơ thể rất nhỏ bé, chúng thuộc nhóm nấm. Nấm cũng gồm cả những loại lớn hơn, thường sống trên đất ẩm, rơm rạ hoặc thân cây gỗ mục…..

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV: Yêu cầu hs tìm hiểu nội dung - mục I và quan sát hình 51.1 sgk cho biết:

Mốc trắng có hình dạng, màu sắc cấu tạo như thế nào.

Mốc trắng có hình thức dinh dưỡng như thế nào, sinh sản ra sao.

Ngoài mốc trắng ra còn có những loại nào.

Vai trò của chúng?

HS: Thực hiện. Trả lời, nhận xét, bổ sung

GV: Chốt lại kiến thức

Nhấn mạnh cách thức sinh sản của nấm mốc trắng

Liên hệ thực tiễn vai trò của nấm mốc trắng

Hoạt động 2:

GV: Cho hs quan sát nấm rơm

Hãy chi ra các phần của nấm rơm?

HS: Phát biểu

GV: Cơ quan sinh dưỡng gồm những bộ phận nào? Vị trí nó ở đâu?

HS: Trả lời

GV: Tế bào nấm rơm có cấu tạo ra sao?

HS: Trả lời, nhận xét, bổ sung

GV: chốt lại kiến thức. Nấm rơm sinh sản ntn?

HS: Giải thích

GV: Kết luận

I. Mốc trắng.

a. Hình dạng và cấu tạo của mốc trắng.

Hình dạng: Dạng sợi

Màu sắc: Không màu

Cấu tạo: dạng sợi phân nhánh nhiều, bên trong có chất TB và nhiều nhân (Không có vách ngăn giữa các TB).

Dinh dưỡng: Hoại sinh

Sinh sản: Bằng bào tử.

b. Một loài vài mốc khác.

Mốc trắng, mốc xanh, mốc rượu…

II. Nấm rơm:

- Nấm rơm cấu tạo gồm 2 phần:

+ Cơ quan sinh dưỡng: Gồm sợi nấm và cuống nấm.

+ Cơ quan sinh sản: Gồm mũ nấm và các phiến mỏng. (Sợi nấm gồm nhiều TB phân biệt bằng vách ngăn, một TB có 2 nhân.)

Đánh giá bài viết
1 143
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 6

Xem thêm