Giáo án môn Toán phần Lũy thừa và số mũ hữu tỉ

Giáo án điện tử Toán - Giải tích 12 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến hàm số (khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số), hàm số lũy thừa, hàm số mũ - Logarit, nguyên hàm và tích phân, số phức... Bộ giáo án soạn sẵn cho môn Giải tích 12 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Trong nội dung Giáo án Giải tích 12, chúng tôi sẽ phân chia bài giảng ra thành nhiều phần phù hợp với chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo lấy người học làm trung tâm và giúp học sinh có đầy đủ kiến thức cơ bản cho chương trình Toán phổ thông.

Giáo án môn Toán lớp 12 phần Lũy thừa và số mũ hữu tỉ

Giáo án môn Toán: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án Hình học lớp 12 cả năm

Chương II
LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

  • Giúp học sinh hiểu được sự mở rộng định nghĩa luỹ thừa của một số từ số mũ nguyên dương đến số mũ nguyên, đến số mũ hữu tỉ thông qua căn số.
  • Hiểu rõ các định nghĩa và nhớ các tính chất của luỹ thừa các số mũ nguyên,số mũ hữu tỉ và các tính chất của căn số.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh biết vận dụng đn và tính chất của luỹ thừa với số mũ hữu tỉ để thực hiện các phép tính.

3. Về tư duy, thái độ:

  • Rèn luyện tư duy logic.
  • Thái độ tích cực.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

  • GV: Giáo án, phiếu học tập.
  • HS: Sgk, nhớ các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

III. Phương pháp: Gợi mở, nêu vấn đề, thuyết trình.

IV. Tiến trình bài học:

1. Ổn định:

2. Bài mới:

Hoạt động 1: ĐN luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm.


Hoạt động 2: Các qui tắc tính luỹ thừa.


Đánh giá bài viết
1 507
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm