Giáo án Số học lớp 6 - Học kì 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ngày soạn:15/8/2018
Ngày dạy: 17/8/2018
Lớp dạy: 6A, 6B
CHƯƠNG I - ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
SỐ HỌC 6
Tiết 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu về tập hợp thông qua những Ví dụ cụ thể, đơn giản và gần gũi.
2. Kỹ năng:
- Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.
- Sử dụng đúng các kí hiệu
,
- Đếm đúng số phần tử của 1 tập hợp hữu hạn
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác
II. PHƯƠNG PHÁP: Giảng giải, thuyết trình, quan sát, hoạt động nhóm.
III. CHUẨN BỊ:
1.GV: Phấn màu, bảng phụ viết sẵn đầu bài các bài tập.
2.HS: Vở ghi, SGK.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra: Làm quen với chương trình s học 6
Giáo viên
- Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học tập, sách
vở cần thiết cho bộ môn.
- Giới thiệu nội dung của chương 1 SGK.
Học sinh
-Kiểm tra đồ dùng học tập sách vở cần
thiết cho bộ môn.
-Lắng nghe và xem qua SGK.
-Ghi đầu bài.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Nghiên cứu các dụ về tập hợp
- Hãy quan sát hình 1 SGK
? Trên bàn có gì .
-Nói sách bút là tập hợp các
đồ vật đặt trên bàn.
-GV lấy một số dụ về
tập hợp ngay trong lớp học.
-Cho đọc Ví dụ SGK.
-Cho tự lấy thêm vi d tập hợp
ở trong trờng, gia đình.
-Xem hình 1 SGK.
-Trả lời: Trên bàn có sách
bút.
-Lắng nghe GV giới thiệu về
tập hợp.
-Xem Ví dụ SGK.
-Tự lấy Ví dụ tập hợp trong
trờng và ở gia đình.
1.Các ví dụ: SGK
-Tập hợp :
+những chiếc bàn trong
lớp.
+các cây trong trường.
+các ngón tay trong bàn
tay.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách viết các hiệu
-Nêu qui ước đặt tên tập hợp
-Nghe GV giới thiệu.
2. Cách viết.Các hiệu
- Tên tập hợp: Dùng chữ
cái in hoa.
Như A, B, C,……..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-Giới thiệu cách viết tập hợp
-Nêu VÍ DỤ tập hợp A.
-Cho đọc SGK cách viết tâp
hợp B các chữ cái a, b,c
? Hãy viết tập hợp C sách bút
ở trên bàn (h.1)
?* Hãy cho biết các phần tử
tập hợp C.
-Giới thiệu tiếp các kí hiệu ;
,
? 1 phải phần tử của tập
hợp A không
-Giới thiệu cách viết.
? Tương tự hỏi với 5
- Làm bài tập 1, điền ô trống
và chỉ ra cách viết đúng, sai.
-Chốt lại cách đặt tên,
hiệu, cách viết tập hợp.
-Yêu cầu đọc chú ý 1
-Giới thiệu cách viết tập hợp
A bằng cách 2.
-Yêu cầu HS đọc phần đóng
khung trong SGK.
-Giới thiệu cách minh hoạ
tập hợp nh ( Hình 2)
- Cho làm ?1 ; ?2 theo nhóm
đôi thời gian 4 phút
- GV nhận xét chuẩn a
kiến thức
-Viết theo GV.
-Đọc Ví dụ SGK.
-Lên bảng viết tập hợp C
sách bút trên bàn (h1).
-Trả lời các phần tử của C
-Nghe tiếp các kí hiệu.
-Trả lời:
+1 có là phần tử của A.
+5 không là phần tử của A.
-viết theo GV.
-Lên bảng điền ô trống.
-
………
... chỉ ra đúng, sai.
-Đọc chú ý 1.
-Viết theo GV.
-Đọc phần đóng khung SGK
-Nghe và vẽ theo GV.
-Làm ?1; ?2 theo nhóm.
- Đại diện nhóm lên bảng
chữa bài, ghi nh
-Cách viết 1: Liệt các
phần tử
+Ví dụ :
*A = {1;2;3;0} với 0; 1;
2; 3 các phần tử của
t.hợp A
*B = { a, b, c }
*C= {sách,bút} (hình 1)
với sách, bút phần tử
của C.
+Kí hiệu:
*1
A đọc 1 thuộc A.
*5
A đọc 5 kh.thuộc
A.
+∆1- SGK: Điền ô trống.
12
A; 16
A
+ 12
A Đ; 7
A S
* Chú ý : SGK
- Cách viết 2: Nêu tính
chất đặc trưng các phần tử
x.
A = {x
N / x< 4 }.
N tập hợp các số tự
nhiên.
*Cách viết tập
hợp(SGK)
- Cách viết 3: Minh họa
bằng sơ đồ ven (SGK)
?1. D = {0;1;2;3;4;5;6}
D = {x
N / x < 7 }
2
D ; 10 D
?2. M = {N,H,A, T,R,G}
4. Củng cố:
? Đặt tên tập hợp như thế
nào.
? Có những cách nào viết tập
hợp.
-Yêu cầu làm BT 3 SGK
-Trả lời miệng các câu hỏi
của giáo viên.
-Làm BT 3 vào vở.
Bài tập 3:
x A; y
B ; b
A ;
b
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
theo cá nhân (3phút).
5. Hướng dẫn về nhà.
-Chú ý: Các phần tử của cùng một tập hợp không nhất thiết phải cùng loại. Ví dụ:
A={1;a}.
-Học kỹ phần chú ý SGK.
-Làm các bài tập từ 2 đến 5(SGK) và làm bài tập 1;2;3 (SBT) D
- Hướng dẫn:
Bài tập 2:Viết tập hợp B chữ cái trong cụm từ Toán học. C
B = {
………………………
..}.
Bài tập 4: Nhìn hình viết các tập hợp C, D.
C = {
.. ,
...}; D = {
……
,
..,
}.
Ngày soạn: 16/8/2018
Ngày giảng: 18/8- Lớp 6A
20/8- Lớp 6B
Tiết 2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được tập hợp các số tự nhiên, các qui ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.
- Biểu diễn được một số tự nhiên trên tia số
- Biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước một số tự nhiên
2. Kỹ năng: Phân biệt được tập hợp N, N
*
. Sử dụng thành thạo các kí hiệu:
,
3. Thái độ: Trung thực, chính xác, khoa học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Phương pháp đàm thoại. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp.
III. CHUẨN BỊ:
1.GV: Mô hình tia sô, bảng phụ;
2. HS: Ôn tập kiến thức lớp 5
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: Kiểm diện HS.
2. kiểm tra bài :
HS1: Cho 3 Ví dụ về tập hợp, nêu chú ý cách viết tập hợp ?
HS2: Nêu cách viết tập hợp, viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 nhỏ hơn 7 ?
- GV đánh giá và nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1. Tập hợp N N
*
-Yêu cầu HS lấy dụ về
số tự nhiên
?* Tập hợp số tự nhiên
được hiệu viết như thế
nào
+ Các số 0;1;2;3….. các
số tự nhiên
- Kí hiệu: N
- Được viết: N =
0;1;2;3;....
Các số 0;1;2;3;… các
1. Tập hợp N N
*
- Tập hợp số tự nhiên
hiệu N
. 15
26 .
1.
.a
.b

Giáo án Số học lớp 6

Giáo án Số học lớp 6 - Học kì 1 bao gồm toàn bộ các bài soạn trong chương trình Đại số lớp 6 học kì 1 cho các thầy cô tham khảo, chuẩn bị bài giảng trên lớp đạt kết quả cao. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo Giáo án môn Toán 6, giáo án môn Văn 6, Giáo án môn Sinh lớp 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm