Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập làm văn

Giáo án Tiếng việt lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập làm văn với nội dung kiến thức chi tiết được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách chào hỏi và tự giới thiệu; nghe, nhận xét được từng ý kiến của các bạn trong lớp và viết được một bản tự thuật ngắn.

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết

Môn: Tập làm văn

Bài: CHÀO HỎI – TỰ GIỚI THIỆU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  • Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân (BT1, BT2).
  • Nhắc HS hỏi gia đình để nắm được một vài thông tin ở BT3 (ngày sinh, nơi sinh, quê quán).
  • Viết được 1 bản tự thuật ngắn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Bài dạy, tranh minh hoạ
  • Xem bài trước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG cỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài

3. Phát triển bài

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

*Mục tiêu: Biết cách chào hỏi và tự giới thiệu. Học sinh làm bài tập.

*Cách tiến hành:

- Giáo viên ghi tựa bài bảng lớp.

Bài 1: (miệng)

- Gọi 1 em đọc yêu cầu của bài.

- Gọi học sinh thực hiện lần lượt từng yêu cầu. Sau mỗi lần học sinh nói. Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho các em.

- Học sinh lặp lại tựa bài.

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Học sinh nối tiếp chào hỏi:

Đánh giá bài viết
1 779
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm