Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Môn: LUYỆN TỪ CÂU
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM ?
I/ Mục tiêu:
- Hiểu được cấu tạo ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ (CN) trong câu kể Ai
làm gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai làm ?, xác định được bộ chủ ngữ trong u
(BT1, mục III); biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng
tranh vẽ (BT2, BT3).
II/ Đồ dùng dạy-học:
- Một số tờ phiếu viết đoạn văn phần nhận xét, đoạn văn BT1 (phần
luyện tập)
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ Giới thiệu bài: Trong các tiết LTVC
HKI. Các em đã tìm hiểu b phận VN
(VN) trong kiểu câu kể Ai làm gì? Tiết
học hôm nay, các em sẽ m hiểu về bộ
phận CN trong kiểu câu kể Ai làm gì?
B/ Tìm hiểu bài
* Gọi hs đọc nội dung BT phần nhận
xét 4 câu hỏi SGK/6 ,7
- Lắng nghe
- 1 hs đọc nội dung, 1 hs đọc 4 câu hỏi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Các em hãy thảo luận nhóm đôi, đọc
thầm lại đoạn văn để trả lời 4 câu hỏi
phần nhận xét
- Dán lên bảng 3 tờ phiếu, gọi hs lên bảng
làm bài câu 1,2 (gạch chân dưới các u
kể, xác định CN trong câu kể)
- Khi hs làm xong bài 1,2 ng hs nhận
xét, kết luận các câu vừa tìm được câu
kể
- Gọi hs trả lời miệng câu 3,4
- Cùng hs nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Kết luận: Trong câu kể Ai làm gì?, chủ
ngữ chỉ sự vật như người, con vật , đồ vật,
cây cối được nhân hóa hoạt động được
nói đến VN. Chủ ngữ thường do danh từ
(hoặc cụm danh từ) tạo thành.
- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/7
- Gọi hs cho dụ phân ch minh họa
nội dung ghi nhớ
3) Luyện tập:
Bài 1: Gọi hs đọc nội dung y/c
- Y/c hs tự làm bài vào VBT
- Dán bảng đã viết sẵn nội dung, gọi hs lên
bảng gạch chân các câu k trong đoạn
- Thảo luận nhóm đôi
- HS lần lượt lên bảng làm bài
- Nhận xét
- Trả lời
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Vài hs đọc
- 2 hs thực hiện theo y/c
- 2 hs đọc nội dung y/c
- Tự làm bài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
văn
- Gọi hs lên bảng xác định CN trong các
câu vừa tìm được.
Bài 2: Gọi hs đọc y/c
- Y/c hs tự làm bài, mỗi em đặt 3 câu với
các từ ngữ đã cho làm CN
- Y/c hs đổi vở nhau kiểm tra
- Gọi hs đọc câu mình vừa đặt
- Cùng hs nhận xét
Bài 3: Gọi hs đọc y/c
- Lần lượt lên thực hiện
- Lần lượt lên thực hiện
. Câu 3: Trong rừng, chim chóc hót véo
von.
. Câu 4: Thanh niên lên rẫy.
. Câu 5: Phụ nữ giặt giũ bên những
giếng nước.
. Câu 6: Em nhỏ đùa vui trước nhà n
. Câu 7: Các cụ g chụm đầu bên những
ché rượu cần
- 1 hs đọc y/c
- Tự làm bài
- Đổi vở nhau kiểm tra
- Nối tiếp nhau đọc những câu văn đã đặt
- Nhận xét
. Các c công nhân đang khai thác than
trong hầm sâu.
. Mẹ em luôn dậy sớm lo bữa sáng cho
cả nhà.
. Chim sơn ca bay vút lên bầu trời xanh
thẳm.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? là tài liệu tham khảo cho các thầy cô có thêm tài liệu soạn bài giúp các em học sinh hiểu được các cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận (chủ ngữ) trong câu kể Ai làm gì? Học sinh biết xác định bộ phận chủ ngữ trong câu, biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
3 3.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm