Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24: Tập đọc - Vẽ về cuộc sống an toàn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Tập đọc
VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội
dung thông báo tin vui.
- Hiểu nội dung bài: Cuộc thi vẽ "Em muốn sống an toàn" được thiếu nhi cả
nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn,
đặc biệt an toàn giao thông. HS trả lời đúng các câu hỏi trong sgk
2. năng: Hiểu nghĩa các từ ngữ: UNICEF, thẩm mĩ, nhận thức, khích lệ, ý
tưởng, ngôn ngữ, ngôn ngữ hội hoạ, ...
3. Thái độ: Giáo dục HS tham gia thực hiện tốt cuộc sống an toàn.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc bài
"Khúc hát ru" trả lời câu hỏi về nội dung
bài.
- Nhận xét cho điểm HS.
2. Bài mới:
- HS lên bảng đọc trả lời nội dung bài
- Lớp lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài:
* Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn đọc nối tiếp (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …. sống an toàn
+ Đoạn 2: Được phát động .. Kiên Giang ...
+ Đoạn 3 : Chỉ cần điểm qua tên ...đến chở
ba người không được .
+ Đoạn 4 : 60 bức tranh được chọn ...đến
hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ
- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của
bài, sữa lỗi phát âm, giải nghĩa từ, đọc trơn
- GV yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi.
- GV đọc mẫu
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi.
+ 6 dòng mở đầu cho biết chủ đề của cuộc
thi vẽ gì?
+ Đoạn 1 cho em biết điều gì?
- Yêu cầu 1HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi.
- Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi vẽ như thế
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS theo dõi
- HS luyện đọc nhóm đôi.
- Lắng nghe.
- Chủ đề cuộc thi vẽ là: "Em muốn sống
an toàn" .
+ Giới thiệu về cuộc thi v của thiếu
nhi cả nước .
- Chỉ trong vòng 4 tháng đã 50 000
bức tranh của thiếu nhi từ mọi miền đất
nước gửi về Ban Tổ Chức .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nào ?
+ Nội dung đoạn 2 cho biết điều ?
- Yêu cầu 1 HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi.
- Điều cho thấy các em nhận thức tốt
về chủ đề cuộc thi?
+ Em hiểu như thế nào "thẩm "
- Nhận thức gì?
+ Nội dung đoạn 3 cho biết điều ?
- Yêu cầu 1HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi.
- Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá
cao khả năng thẩm của các em ?
+ Nội dung đoạn 4 cho biết điều gì?
- Yêu cầu HS đọc phần chữ in đậm trong
bản tin trao đổi trả lời câu hỏi.
- Những dòng in đậm trong bản tin tác
dụng gì?
- Ghi nội dung chính của bài.
+ Nói lên sự hưởng ứng đông đáo của
thiếu nhi khắp cả nước về cuộc thi vẽ
" Em muốn sống cuộc sống an toàn "
- Chỉ điểm tên một số tác phẩm cũng đủ
thấy kiến thức của thiếu nhi về an toàn ,
đặc biệt an toàn giao thông rất phong
phú
- sự cảm nhận hiểu biết về cái đẹp
- Khả năng nhận ra hiểu biết vấn đề
+ Thiếu nhi cả nước nhận thức rất
đúng đắn về an toàn giao thông
+ Phòng tranh trưng bày phòng tranh
đẹp : màu tươi tắn, bố cục ràng,
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm bài
6 dòng in đậm đầu bản tin.
- Gây ấn tượng làm hấp dẫn người đọc.
- Tóm tắt thật gọn bằng số liệu ...
Cuộc thi vẽ "Em muốn sống an toàn
"được thiếu nhi cả nước hưởng ứng
bằng những bức tranh thể hiện nhận
thức đúng đắn về an toàn,

Giáo án Tập đọc lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24: Tập đọc - Vẽ về cuộc sống an toàn giúp học sinh nắm được cách đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài, đọc đúng tên viết tắt. Đồng thời, hiểu các từ ngữ mới trong bài. Nắm được nội dung chính của bản tin: Cuộc thi vẽ "Em muốn sống an toàn" được thiếu nhi cả nước hướng ứng, tranh dự thi cho thấy các em có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông và biết thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội hoạ. Mời các thầy cô tham khảo chuẩn bị bài soạn.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập đọc lớp 4 tuần 24: Vẽ về cuộc sống an toàn soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm