Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 1

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính cá nhân;
  • Hiểu và thấy sự cần thiết phải tuân thủ nội quy phòng máy tính.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được việc bật/tắt máy tính;
  • Thực hiện được một số thao tác với bàn phím;

3. Thái độ: Rèn luyện tính cận thận, có tinh thần học tập, tự giác và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy cho biết phần mềm máy tính là gì?

Câu 2: Em hãy cho biết việc phân loại phần mềm máy tính?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân.

+ GV: Ôn tập lại những thiết bị của máy tính điện tử cho HS nhận biết.

+ GV: Thiết bị nhập bao gồm những gì?

+ GV: Giới thiệu về con chuột và bàn phím, chức năng, cách sử dụng các thiết bị trên

+ GV: Thiết bị xuất dữ liệu gồm những gì?

+ GV: Chỉ ra những bộ phận đó?

+ GV: Giới thiệu về cách hoạt động của các thiết bị xuất dữ liệu.

+ GV: Bộ phận nào giữ chức năng lưu trữ dữ liệu trong máy tính?

+ GV: Giới thiệu về các thiết bị lưu trữ.

+ GV: Giới thiệu về một máy tính hoàn chỉnh.

+ GV: Nhắc lại các thiết bị đã được tìm hiểu.

+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát nhận biết các thiết bị máy tính.

+ HS: Con chuột, bàn phím.

+ HS: Lắng nghe và quan sát nhận biết và học cách sử dụng các thiết bị trên.

+ HS: Màn hình, máy in.

+ HS: Chỉ ra các thiết bị xuất.

+ HS: Tập trung, chú ý lắng nghe và quan sát.

+ HS: Bộ nhớ ngoài: Đĩa cứng, đĩa mềm, CD, USB …

+ HS: Quan sát, chú ý nhận biết các thiết bị theo hướng dẫn.

+ HS: Tập trung quan sát, tìm hiểu cấu tạo của máy tính.

+ HS: Lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV nêu ra, trả lời đúng được thưởng điểm cộng.

1. Phân biết các bộ phận của máy tính cá nhân.

- Thiết bị nhập: con chuột, bàn phím.

- Thiết bị xuất: màn hình, máy in.

- Thiết bị lưu trữ: bộ nhớ ngoài: Đĩa cứng, đĩa mềm, CD, USB …

Hoạt động 2: (7’) Tìm hiểu cách bật máy tính.

+ GV: Hướng dẫn HS biết cách bật máy tính? Bật thế nào cho đúng?

+ GV: Thao tác thực hiện và yêu cầu HS thực hiện theo từng cá nhân dưới các máy.

+ GV: Hướng dẫn HS yếu.

+ GV: Cho HS thực hiện theo cá nhân, GV quan sát hướng dẫn HS thực hiện cho đúng thao tác.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ HS: Quan sát thao tác của GV và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Bật công tắc màn hình và công tắc trên thân mát tính, chờ cho đến khi kết thúc quá trình khởi động và ở trang thái sẵn sàng.

+ HS: Tự thực hành theo các bước đã được hướng dẫn của GV. Chỉnh sửa các thao tác sai.

+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét thao tác thực hiện của bạn.

2. Tìm hiểu cách bật máy tính.

Bật công tắc màn hình và công tắc trên thân mát tính, chờ cho đến khi kết thúc quá trình khởi động.

Hoạt động 3: (12’) Làm quen với bàn phím và chuột.

+ GV: Giới thiệu cho HS về bàn phím máy tính và các vùng chính của bàn phím.

+ GV: Hướng dẫn học sinh mở chương trình Notepad và gõ một vài phím rồi quan sát.

+ GV: Hướng dẫn cho HS phân biệt tác dụng của việc gõ một phím và gõ tổ hợp phím.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu và nhận xét các tổ hợp phím khác.

+ GV: Giới thiệu cho HS về con chuột, cách cầm chuột.

+ GV: Yêu cầu học sinh di chuyển chuột và quan sát sự thay đổi.

+ GV: Hướng dẫn HS cách bấm nút chuột trái.

+ HS: Phân biệt khu vực chính của bàn phím, nhóm các phím số, nhóm các phím chức năng.

+ HS: Chọn Start/ Programs/ Accessories/ Notepad. Gõ một vài phím và quan sát.

+ HS: Làm theo sự hướng dẫn, nhấn giữ phím shift và gõ một phím kí tự rút ra nhận xét.

+ HS: Gõ phím F trong khi nhấn giữ phím Alt, phím Ctrl.

+ HS: Quan sát nhận biết thiết bị, làm theo hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hành quan sát sự thay đổi của vị trí của con trỏ chuột.

+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.

3. Làm quen với bàn phím và chuột.

- Làm quen với bàn phím:

Chọn Start/ Programs/ Accessories/ Notepad. Gõ một vài phím

- Làm quen với chuột: Thực hành quan sát sự thay đổi của vị trí của con trỏ chuột

Hoạt động 4: (7’) Tìm hiểu cách tắt máy tính.

+ GV: Hướng dẫn các em cách tắt máy tính dúng quy trình.

+ GV: Thao tác mẫu cho các em quan sát và thực hiện theo.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác tắt máy theo quy trình.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác tắt máy.

+ GV: Cho HS thực hiện theo cá nhân, GV quan sát hướng dẫn HS

+ HS: Chọn Start/ Turn off Computer/ Turn off.

+ HS: Quan sát quá trình tự kết thúc và tắt của máy tính.

+ HS: Quan sát GV thực hiện thao tác trên cùng thực hiện dưới máy.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác tắt máy.

+ HS: Tự thực hành theo các bước đã được hướng dẫn của GV.

4. Tìm hiểu cách tắt máy tính.

Chọn Start/ Turn off Computer/ Turn off.

4. Củng cố: (3’)

  • Thực hành lại thao tác với chuột. Làm lại các thao tác tắt mở máy.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại các thao tác đã được thực hành. Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 825
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm