Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 4

Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết thực hiện đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

2. Kĩ năng: Thực hiện được đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.

+ GV: Sắp xếp HS ngồi vào máy tính.

+ GV: Hướng dẫn HS các thao tác thực hành.

+ GV: Làm thể nào để khởi động My Computer.

+ GV: Yêu cầu các HS thực hiện.

+ GV: Làm thế nào để di chuyển tệp tin sang thư mục khác.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.

+ GV: Chỉ ra cho các em các lỗi trong quá trình thực hiện.

+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.

+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.

+ GV: Củng cố lại các thao tác các em thực hiện còn yếu chưa tốt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện dưới hướng dẫn của GV.

+ HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Chọn tệp tin cần di chuyển.

2. Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut.

3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin.

4. Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.

+ HS: Thực hiện lại các thao tác các em còn yếu.

+ HS: Chú ý lắng nghe bài.

4. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.

- Các bước thực hiện:

1. Chọn tệp tin cần di chuyển;

2. Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut;

3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp tin;

4. Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

Hoạt động 2: (10’) Xem nội dung tệp và chạy chương trình.

+ GV: Yêu cầu HS đọc nội dung SGK và thực hiện các yêu cầu.

+ GV: Để xem nội dung tệp ta phải làm sao?

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Vậy để có thể chạy chương trình ta phải làm sao?

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.

+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.

+ HS: Đọc nội dung SGK/62 và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Để xem nội dung của các tệp văn bản, đồ họa, … em cần nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin.

+ HS: Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.

5. Xem nội dung tệp và chạy chương trình.

- Để xem nội dung của các tệp văn bản, đồ họa, … em cần nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin.

- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.

Hoạt động 3: (23’) Thực hành tổng hợp.

+ GV: Yêu cầu HS thực hành theo các nội dung sau:

- Khởi động My Computer;

- Đổi tên tệp tin;

- Xóa tệp tin;

- Sao chép tệp tin vào thư mục khác.

- Di chuyển tệp tin sang thư mục khác;

- Xem nội dung tệp;

- Chạy chương trình.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét thực hiện.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Lấy một HS thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ HS: Tự thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn và quan sát của GV.

+ HS: Các thao tác nào không thực hiện được hoặc thực hiện còn yếu GV sẽ hướng dẫn các em thực hiện.

+ HS: Tự giác thực hiện theo từng cá nhân, hoàn thiện các bước theo đúng yêu cầu, đầy đủ.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

6. Tổng hợp.

- Khởi động My Computer;

- Đổi tên tệp tin;

- Xóa tệp tin;

- Sao chép tệp tin vào thư mục khác;

- Di chuyển tệp tin sang thư mục khác;

- Xem nội dung tệp;

- Chạy chương trình.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung chương mới của học kì II.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
1 412
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm