Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 30

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 30 với nội dung được chọn lọc kỹ càng từ giáo án của giáo viên các trường tiểu học trong cả nước sẽ giúp các em học sinh nắm được tên một số cây và con vật sống.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 29

NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, học sinh biết:

 • Nhớ lại những kiến thức về cây cối và các con vật.
 • Biết được cây cối con vật có thể sồng trên cạn, dưới nước, vừa trên cạn vừa dưới nước, trên không.
 • Có ý thức bảo vệ cây cối, con vật.

II. LÊN LỚP:

1. Giới thiệu bài:

2. Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

* Mục tiêu:HS biết được những cây cối vừa sống được trên cạn, vừa sống được trên không.

* Cách tiến hành:

 • Yêu cầu HS quan sát tranh trang 62, 63 và trả lời các câu hỏi trong SGK.
 • GV nhận xét, kết luận.

3. Hoạt động 2: Triển lãm.

* Mục tiêu: Nhớ lại các kiến thức đã học về cây cối và các con vật.

* Cách tiến hành:

 • Chia lớp thành 4 nhóm. Phát giấy Ao.
 • Các nhóm trình bày các tranh ảnh theo yêu cầu của giáo viên.
  • Nhóm1:Cây cối và các con vật sống trên cạn.
  • Nhóm2: Cây cối và các con vật sống dưới nước.
  • Nhóm 3: Cây cối và các con vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.
  • Nhóm 4: Cây cối và các con vật sống trên không
 • GV nhận xét,kết luận.
Đánh giá bài viết
1 1.095
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm