Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 29

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 29 có nội dung bám sát chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, giúp các em hiểu tên và lợi ích của một số loài vật sống dưới nước.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 28

BÀI 29: MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

I. MỤC TIÊU

  • Nêu được tên, lợi ích của một số loài động vật sống dưới nước.
  • Biết nhận xét cơ quan di chuyển của các con vật sống dưới nước (bằng vây, đuôi, không có chân hoặc có chân yếu).

II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN.

  • Kỹ năng quan sát, tìm kiếm và xử lý các thông tin về động vật sống dưới nước.
  • Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

- Tranh ảnh giới thiệu một số loài vật sống dưới nước như SGK trang 60- 61. Một số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước sưu tầm được hoặc những tấm biển ghi tên các con vật (sống ở nước mặn và ngọt), có gắn dây để có thể móc vào cần câu, 2 cần câu tự do.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

1. Khởi động

2. Bài mới

a. Khám phá: Gọi 1 HS hát bài hát Con cá vàng.

  • Hỏi HS: Trong bài hát Cá vàng sống ở đâu?
  • Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những con vật sống dưới nước như cá vàng.

b. Kết nối

Hoạt động 1: Nhận biết các con vật sống dưới nước

- Chia lớp thành các nhóm 4, 2 bàn quay mặt vào nhau.

- Yêu cầu các nhóm quan sát tranh ảnh ở trang 60, 61 và cho biết:

  • Tên các con vật trong tranh?
  • Chúng sống ở đâu?
  • Các con vật ở các hình trang 60 có nơi sống khác con vật sống ở trang 61 ntn?

- Gọi 1 nhóm trình bày

Kết luận: Ở dưới nước có rất nhiều con vật sinh sống, nhiều nhất là các loài cá. Chúng sống trong nước ngọt (sống ở ao, hồ, sông, ...)

- Hát

- 1 HS hát – cả lớp theo dõi

- Sống dưới nước

- HS về nhóm

- Nhóm HS phân công nhiệm vụ: 1 trưởng nhóm, 1 báo cáo viên, 1 thư ký, 1 quan sát viên.

- Cả nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi của GV.

- 1 nhóm trình bày bằng cách: Báo cáo viên lên bảng ghi tên các con vật dưới các tranh GV treo trên bảng, sau đó nêu nơi sống của những con vật này (nước mặn và nước ngọt).

- Các nhóm theo dõi, bổ sung, nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 2.804
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm