Học tốt tiếng Việt lớp 5 gồm các tài liệu bài văn làm văn, kể chuyện, bài tả cảnh, tả người, tả đồ vật, tả cây cối..., cách sử dụng từ và câu cũng như các bài mẫu lớp 5 hay nhất.

Học tốt Tiếng Việt 5 - Tập 1

Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Cánh chim hòa bình

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Con người với thiên nhiên

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Giữ lấy màu xanh

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Học tốt Tiếng Việt 5 - Tập 2

Người công dân

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

 Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Ôn tập cuối học kì 2 lớp 5