Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tóm tắt lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6 bài 17. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo nội dung bài Lịch sử 6 bài 17.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A. Lý thuyết Lịch sử 6 bài 17

1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, cửu Chân và Nhật Nam (bao gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam ngày nay), gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao. Thủ phủ của châu Giao được đặt ở Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh). Đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uý coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán. Dưới quận là huyện, các Lạc tướng vẫn trị dân như cũ.

Nhân dân châu Giao, ngoài việc phải nộp các loại thuế nhất là thuế muối, thuế sắt..., hằng năm phải lên rừng, xuống biển tìm kiếm những sản vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi... để cống nạp cho nhà Hán. Nhà Hán lại đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ, cửu Chân và bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

Năm 34, Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này ra sức đàn áp và vơ vét của cải của dân ta, khiến cho dân ta càng thêm khổ cực.

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

Bấy giờ ở huyện Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo, nay thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc), có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu Diên (vùng Đan Phượng và Từ Liêm - Hà Nội).

Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn. Họ bí mật tìm cách liên kết với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước để chuẩn bị nổi dậy. Không may, Thi Sách bị quân Hán giết.

Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội). Tương truyền, ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề, sau này được viết thành 4 câu thơ':

"Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; rồi từ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu. Tô Định hoảng hốt phải bỏ thành, cắt tóc, cạo râu, lẻn trốn về Nam Hải (Quảng Đông - Trung Quốc). Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi.

B. Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17

Câu 1. Vùng Mê Linh có 2 người con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi vua Hùng dựng cờ khởi nghĩa là ai?

 1. Triệu Trinh, Triệu Đạt.
 2. Trưng Trắc, Trưng Nhị.
 3. Thái Bình, Thái Dương.
 4. Nhị Trưng, Nhị Trắc.

Câu 2. Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa vào thời gian nào?

 1. Mùa xuân năm 40.
 2. Năm 981.
 3. Năm 938.
 4. Mùa xuân năm 40 TCN.

Câu 3. Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục tiêu gì?

 1. Rửa hận.
 2. Trả thù nhà, đền nợ nước.
 3. Trả thù riêng.
 4. Trả thù cho Thi Sách.

Câu 4. Nghĩa quân Hai Bà đã toàn thắng sau khi

 1. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa và Luy Lâu.
 2. Tô Định bỏ trốn.
 3. Làm chủ tình hình chiến sự.
 4. Biết Tô Định.

Câu 5. Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa giành độc lập. Vua Hán đã có hành động gì?

 1. Thắt cổ tự tử.
 2. Tức giận, đem quân sang đàn áp khởi nghĩa.
 3. Giải hòa, phong tước cho Hai Bà Trưng.
 4. Nhanh chóng liên kết với các nước xung quanh, tiếp tục tấn công nước ta.

Câu 6. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận là

 1. Giao Chỉ và Cửu Chân.
 2. Cửu Châu và Giao Châu.
 3. Giao Chỉ và Nhật Nam.
 4. Cửu Chân và Nhật Nam.

Câu 7. Theo chính sách cai trị nhà Hán, đứng đầu châu là quan chức nào?

 1. Thứ sử.
 2. Thái thú.
 3. Đô úy.
 4. Lạc tướng.

Câu 8. Năm 34, Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Những việc làm của Tô Định đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

 1. Nho giáo được truyền bá rộng rãi vào nước ta.
 2. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực.
 3. Cuộc sống của nhân dân ngày càng cực khổ.
 4. Xã hội bắt đầu có sự phân hóa.

Câu 9. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán vào năm 40?

 1. Triệu Thị Định.
 2. Lí Bí
 3. Mai Thúc Loan.
 4. Trưng Trắc- Trưng Nhị.

Câu 10. Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nổ ở đâu?

 1. Mê Linh (Vĩnh Phúc).
 2. Cổ Loa (Đông Anh- Hà Nội).
 3. Hát Môn (Hà Nội).
 4. Luy Lâu (Thuận Thành-Bắc Ninh).

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách chính trị xã hội của nhà Hán ở nước ta?

 1. Bắt nhân dân ta nộp nhiều loại thuế như thuế muối, thuế sắt…
 2. Đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ và Cửu Chân.
 3. Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý như  ngà voi, sừng tê…
 4. Thực hiện cải cách tiền tệ, thuế khóa.

Câu 12. Việc nhà Hán đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ và Cửu Chân bắt nhân dân ta phải theo phong tục của họ nhằm

 1. Bảo tồn  và phát huy văn hóa phương Đông.
 2. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta.
 3. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
 4. Duy trì văn hóa bản địa bên cạnh văn hóa Hán.

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân của khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

 1. Chính sách bóc lột hà khắc của nhà Hán ở Châu Giao.
 2. Nhân dân ta dưới ách cai trị của nhà Hán vô cùng cực khổ.
 3. Nhà Hán suy yếu, không đủ lực lượng để tiếp tục cai trị.
 4. Thái thú Tô Định tham lam, tàn bạo khiến đời sống nhân dân càng thêm khổ cực.

Câu 14. Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?

 1. Giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
 2. Giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
 3. Giữa quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc.
 4. Giữa nông dân với quý tộc phong kiến.

Câu 15. Nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành 3 quận và gộp 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích nào sau đây?

 1. Đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta.
 2. Vơ vét được nhiều của cải, sản vật.
 3. Biến nước ta thành một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc.
 4. Thực hiện dễ dàng chính sách đồng hóa.

Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

 1. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ trên đất nước ta.
 2. Xóa bỏ ách thống trị của nhà Hán, giành lại độc lập dân tộc.
 3. Thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của nhân dân ta.
 4. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của nhân dân ta.

Câu 17. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn được gọi là

 1. Trưng Vương.
 2. Trưng Đế.
 3. Trắc Vương.
 4. Trưng hoàng đế.

--------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử 6, Lý thuyết Lịch sử 6, Giải bài tập Lịch sử 6, Giải SBT Lịch Sử 6, Giải Vở BT Lịch Sử 6, Giải tập bản đồ Lịch Sử 6, Tài liệu học tập lớp 6.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
15 2.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Lịch sử 6 Xem thêm