Sắp tới, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi

Chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Sắp tới, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và NLĐ đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Cụ thể, theo Dự thảo này, sắp tới, chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có một số điểm mới như sau:

Về chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Thứ nhất, Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức (tiêu chuẩn 1 điểm a Khoản 2 Điều 2) như sau: "Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên".

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, tiêu chuẩn 1 này là: "Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên".

Như vậy, sắp tới nếu Dự thảo được thông qua thì tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức sẽ được nâng cao hơn so với quy định hiện hành.

Thứ hai, Dự thảo bổ sung thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên so với quy định hiện nay. Cụ thể, bên cạnh 4 trường hợp đã được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, Dự thảo đề xuất bổ sung thêm: “Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật nghĩa vụ quân sự” cũng là một trong những trường hợp được tính tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức.

Thứ ba, về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian bị kéo dài đối với trường hợp cán bộ, công chức vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật, cụ thể như sau:

- Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c Khoản này. Trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên chỉ tính theo một trong các hình thức quy định tại điểm a, b và c Khoản này.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị phạt tù cho hưởng án treo, đồng thời bị kỷ luật luật do cùng hành vi vi phạm pháp luật mà thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật trùng với thời gian thử thách án treo thì thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian thử thách án treo.

Hiện nay, Thông tư 08 chỉ quy định: “Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”.

Về chế nâng bậc lương trước thời hạn

Đối với chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Dự thảo sửa đổi, bổ sung điều kiện và chế độ được hưởng quy định trước đó tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08 như sau:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh tính đến thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Hiện nay, theo Thông tư 08 là: “tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”.

Có thể thấy, Dự thảo đã thay đổi quy định về mốc thời gian tính số tháng còn thiếu để xét nâng bậc lương trước thời hạn so với hiện nay.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Sắp tới, chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đề thi học kì 2 các lớp tiểu học

Đề thi học kì 2 các lớp THCS

Đề thi học kì 2 các lớp THPT

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 13.263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm