Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Tài liệu hướng dẫn chuẩn chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Sau khi biết được điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 nhiều thí sinh có mong muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chính vì vậy Bộ GD-ĐT đã công bố tài liệu chuẩn chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ nắm được nội dung công việc cần làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh NV ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh NV ĐKXT)

1. Danh mục từ viết tắt

STT

Cụm từ

Từ viết tắt

1

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển

NV ĐKXT

2

Điểm tiếp nhận hồ sơ

ĐTN

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GDĐT

5

Cán bộ công nghệ thông tin

Cán bộ CNTT

2. Căn cứ vào lịch tuyển sinh (theo Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30/06/2017 của Bộ GDĐT) để tổ chức thực hiện.

I. CÁC QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý:

1. Hướng dẫn thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ tổ chức thực hiện:

1.1. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (NV ĐKXT) bằng phương thức trực tuyến:

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NV ĐKXT trực tuyến nếu:

 • Tổng số NV ĐKXT sau khi điều chỉnh không lớn hơn số NV ĐKXT đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi.
 • KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Lưu ý:

 • Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi.
 • Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.
 • Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NV ĐKXT có thể khai báo lại.
 • Thí sinh tăng số lượng NV ĐKXT so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại ĐTN.

1.2. Điều chỉnh bằng Phiếu:

* Đối với thí sinh:

 • Tải mẫu Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT số 1, số 2 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo địa chỉ https://thituyensinh.vn.
 • Điền đầy đủ thông tin và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2 (nội dung hướng dẫn điền phiếu kèm theo phiếu). Phải điền đầy đủ, rõ ràng tất cả các NV ĐKXT.
 • Đến ĐTN để nộp phiếu số 1 để cán bộ máy tính tại ĐTN cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. ĐTN xác nhận phiếu số 2 để thí sinh lưu (Nội dung Phiếu số 2 phải giống Phiếu số 1)

Lưu ý:

 • Thí sinh khi đến ĐTN để điều chỉnh NV ĐKXT phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 (để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT).
 • Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường ĐKXT (theo đề án tuyển sinh của trường trên Cổng thông tin tuyển sinh).
 • Thí sinh có thể điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có).
 • Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

* Đối với điểm tiếp nhận:

 • Chuẩn bị máy tính có nối mạng internet, máy in và cán bộ để điều chỉnh NV ĐKXT cho thí sinh.
 • Tổ chức tiếp nhận phiếu điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh. Yêu cầu thí sinh cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email, kiểm tra và nhập ngay lên Hệ thống.
 • Thu lệ phí bổ sung theo quy định cho số nguyện vọng tăng thêm đối với thí sinh điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký lúc đăng ký dự thi.
 • Từ ngày 15/7 đến ngày 23/7 Hệ thống sẽ mở để các ĐTN điều chỉnh NV ĐKXT, sửa ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng cho thí sinh. Thí sinh có thay đổi ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng khai vào Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT nộp cho ĐTN.
 • Cán bộ ĐTN:
  • Hướng dẫn thí sinh khai vào Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT và bổ sung các minh chứng (nếu có).
  • Kiểm tra, rà soát các minh chứng để đảm bảo chính xác thông tin thay đổi; cập nhật thông tin thay đổi của thí sinh lên Hệ thống và chịu trách nhiệm về việc thay đổi.
  • Lập danh sách và báo cáo Sở GDĐT về lý do thay đổi.
 • Khi thi sinh nộp phiếu phải nhập ngay, không để tồn đọng phiếu.
  • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT, ĐTN yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trên Hệ thống.
  • Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó.
  • Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị.
  • Thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên hệ thống.
 • Sau khi cho thí sinh rà soát ký xác nhận, cần up load dữ liệu điều chỉnh đăng ký xét tuyển của thí sinh lên hệ thống; in danh sách thí sinh đã được cập nhật điều chỉnh NV ĐKXT lên hệ thống để rà soát với số Phiếu đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đã nộp tại ĐTN. Tuyệt đối không để xảy ra việc: thí sinh đã đề nghị và xác nhận nhưng dữ liệu không được cập nhật lên hệ thống.
 • Trường hợp phát hiện ra các sai sót do lỗi của ĐTN ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, phải báo cáo ngay sở GDĐT, Sở tập hợp thông tin và báo cáo Bộ GDĐT trước 17h00 ngày 25/7.

1.3. Nguyên tắc:

 • Thí sinh và ĐTN chỉ được điều chỉnh NV ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định.
 • Kiểm tra kỹ thông tin và in ra cho thí sinh ký trước khi lưu vào hệ thống.
 • Hệ thống sẽ không cho phép điều chỉnh NV ĐKXT từ 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.

2. Lịch điều chỉnh NV ĐKXT

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Từ 15/7

đến 17 giờ 00 ngày 21/7

2

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT.

- ĐTN hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh NV ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Từ 8 giờ 00 ngày 15/7

đến 17 giờ 00 ngày 23/7

3

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NV ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh NV trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh NV (nếu có).

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo

  Quy chế tuyển sinh

  Xem thêm