Câu hỏi trắc nghiệm Giao tử và thụ tinh

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giao tử và thụ tinh giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền chuyên sâu hơn và nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài việc hỗ trợ tổng hợp lý thuyết Sinh học 9, VnDoc còn mang đến cho các bạn hệ thống các bài tập chuyên đề Sinh học 9 đầy đủ và chi tiết nhất có kèm đáp án, bên cạnh đó học sinh cũng có thể tham khảo thêm các nội dung khác như: Giải bài tập Sinh 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, ..... trong chương trình học lớp 9.

 • 1

  Giao tử là:

 • 2

  Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

 • 3

  Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

 • 4

  Nội dung nào sau đây sai?

 • 5

  Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là:

 • 6

  Một loài có bộ NST 2n=36. Một tế bào sinh dục chín của thể đột biến một nhiễm kép tiến hành giảm phân. Nếu các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau của giảm phân I, trong tế bào có bao nhiêu NST?

 • 7

  Ở một loài động vật (2n=40). Có 5 tế bào sinh dục chín thực hiện quá trình giảm phân. Số nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào con sau giảm phân là:

 • 8

  Ở ruồi giấm (2n=8). Một tế bào sinh trứng thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Cho các nhận xét sau

  (1). Ở kì giữa của quá trình giảm phân I có 8 nhiễm sắc thể kép.

  (2). Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 crômatit.

  (3). Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 tâm động.

  (4). Ở kì cuối của quá trình giảm phân I, lúc tế bào đang phân chia có 16 nhiễm sắc thể đơn.

  (5). Ở kì đầu của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 nhiễm sắc thể kép.

  (6). Ở kì giữa của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 16 crômatit.

  (7). Ở kì sau của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 tâm động.

  Số ý đúng là:

 • 9

  Trong 1 tế bào sinh dục của 1 loài đang ở kì giữa I, người ta đếm có tất cả 16 crômatit. tên của loài nói trên là :

 • 10

  Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì :

 • Dùng thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ 11, 12 Có 1 số trứng và một số tinh trùng tham gia thụ tinh, biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Có 20 hợp tử được tạo thành.

  Câu 11: Số trứng và tinh trùng được thụ tinh là:

 • 12

  Số tế bào sinh tinh là

 • Dùng thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ 13 đến 15 Gọi a là số tế bào tham gia quá trình giảm phân và 2n là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài
  13. Nếu số tế bào trên là các tinh bào bậc 1 thì số tinh trùng sinh ra và số NST đơn môi trường cần phải cung cấp lần lượt là:
 • 14

  Nếu là các noãn bào bậc 1 thì số trứng sinh ra và số NST môi trường cần cung cấp lần lượt là:

 • 15

  Số thoi phân bào xuất hiện và bị phá huỷ

 • 16

  Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

 • 17

  Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân, các trứng sinh ra đều thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử. Số lượng nhiễm sắc thể bị tiêu biến trong quá trình tạo trứng và trong các trứng thụ tinh là bao nhiêu?

 • 18

  Quá trình hình thành giao tử từ 7 tế bào sinh tinh đã hình thành và phá huỷ bao nhiêu thoi phân bào?

 • 19

  Ở một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành.

 • 20

  Một thỏ cái đã sử dụng 12 tế bào sinh trứng phục vụ cho quá trình thụ tinh nhưng chỉ có 50% trứng được thụ tinh. Tham gia vào quá trình này còn có 48 tinh trùng. Tính số hợp tử tạo thành.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 244
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm