Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền chuyên sâu hơn và nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài ra các em cũng có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến, Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể và các môn học khác thuộc chương trình học lớp 9 như: môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, .... được VnDoc biên soạn chi tiết với các câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao. Mời các bạn tham khảo!

 • 1
  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Qúa trình này là ở kì nào của nguyên phân?
 • 2
  Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?
 • 3

  Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

 • 4
  Trạng thái của NST ở kì cuối của quá trình Nguyên phân như thế nào?
 • 5
  Kết thúc quá trình Nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
 • 6

  Ở cà chua 2n=24. Số NST có trong một tế bào của thể một khi đang ở kỳ sau của nguyên phân là:

 • 7
  Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
 • 8

  Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

 • 9
  Giảm phân là Hình thức phân bào xảy ra ở:
 • 10
  Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là:
 • 11

  Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

 • 12

  Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở:

 • 13

  Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:

 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 14 đến số 18 Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở……(I)…… của …….(II)………Trong giảm phân có…….(III)….. phân chia tế bào. Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ tạo ra….(IV)……tế bào con. Số NST có trong mỗi tế bào con……(V)……so với số NST của tế bào mẹ.

  14. Số (I) là:

 • 15

  Số (II) là:

 • 16

  Số (III) là:

 • 17

  Số (IV) là:

 • 18

  Số (V) là:

 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi 19, 20 Một hợp tử loài ngô có 2n = 20 đã nguyên phân số đợt liên tiếp. Tại một thời điểm, người ta đếm được 1280 crômatit trong các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân.

  Câu 19: Hợp tử đó đã trải qua bao nhiêu lần nguyên phân để tạo ra nhóm tế bào trên?

 • 20

  Có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành trong cả quá trình trên?

 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 21 đến 23 Ở một nhóm tế bào mầm sinh dục của ruồi giấm 2n = 8 đang tiến hành giảm phân tạo ra các giao tử chứa 64 NST.

  Câu 21: Nếu các tế bào trên là tế bào mầm sinh dục đực, có bao nhiêu tế bào tiến hành giảm phân?

 • 22
  Nếu các tế bào trên là tế bào mầm sinh dục cái, có bao nhiêu tế bào tiến hành giảm phân?
 • 23

  Nếu các tế bào trên đều là các tế bào mầm sinh dục đực và đều được sinh ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai, tính số NST mới được hình thành trong quá trình trên.

 • 24

  Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của loài này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp trong quá trình trên là:

 • 25

  Ở gà có bộ NST 2n = 78. Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, tất cả các tế bào con tạo thành đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong tất cả các giao tử là 19968. Tế bào sinh dục sơ khai đó đã nguyên phân với số lần là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 239
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm