Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền chuyên sâu hơn và nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài ra các em cũng có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến, Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết và các môn học khác thuộc chương trình học lớp 9 như: môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, .... được VnDoc biên soạn chi tiết với các câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao. Mời các bạn tham khảo!

 • 1

  NST là cấu trúc có ở

 • 2

  Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

 • 3

  Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

 • 4

  Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

 • 5

  Thành phần hoá học của NST bao gồm:

 • 6

  Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

 • 7

  Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

 • 8

  Cặp NST tương đồng là:

 • 9

  Bộ NST 2n = 48 là của loài:

 • 10

  Điều dưới đây đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm là:

 • 11

  Chọn câu đúng trong số các câu sau:

  1. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.

  2. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lương không bằng nhau.

  3. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại từng cặp, do vậy số lượng NST sẽ luôn chẵn gọi là bộ NST lưỡng bội.

  4. NST là sợ ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển vi khi phân bào.

  Số phương án đúng là:

 • 12

  Loại tế bào nào sau đây không có cặp NST tương đồng?

 • 13

  Câu nào sau đây không đúng?

 • 14

  Số lượng NST trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài phản ánh

 • 15

  Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm