Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 15

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 15 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 14

 • Câu 1:
  Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào?
 • Câu 2:
  Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2-1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà bao gồm nhiều lực lượng dân tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là
 • Câu 3:
  Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cam pu chia?
 • Câu 4:
  Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia được thành lập khi nào?
 • Câu 5:
  Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào?
 • Câu 6:
  Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được thành lập khi nào?
 • Câu 7:
  Đến cuối năm 1952, với sự phát triển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân chủ lực?
 • Câu 8:
  Đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?
 • Câu 9:
  Ba vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam?
 • Câu 10:
  Trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ, Đảng ta đã chủ trương thực hiện một số giải pháp. Phương án nào sau đây không phải chủ trương của Đảng ta lúc đó?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 231
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm