Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 12

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 12 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 11

 • Câu 1:
  Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hìnhthế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?
 • Câu 2:
  Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị
 • Câu 3:
  Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?
 • Câu 4:
  Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?
 • Câu 5:
  Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới?
 • Câu 6:
  Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là?
 • Câu 7:
  Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?
 • Câu 8:
  Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" được nêu ra khi nào?
 • Câu 9:
  Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc?
 • Câu 10:
  Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 282
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm