Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 9

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 9 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 8

 • Câu 1:
  Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:
 • Câu 2:
  Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách mạng tháng Tám-1945:
 • Câu 3:
  Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945?
 • Câu 4:
  Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945?
 • Câu 5:
  Nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào?
 • Câu 6:
  Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945?
 • Câu 7:
  Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?
 • Câu 8:
  Kỳ họp Quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khi nào?
 • Câu 9:
  Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?
 • Câu 10:
  Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?
 • Câu 11:
  Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và lấy tên gọi là gì?
 • Câu 12:
  Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng Tám?
 • Câu 13:
  Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương
 • Câu 14:
  Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946)?
 • Câu 15:
  Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 312
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm