Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 10

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 8

 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 9

 • Câu 1:
  Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp?
 • Câu 2:
  Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra?
 • Câu 3:
  Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung?
 • Câu 4:
  Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như
 • Câu 5:
  Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ở đâu?
 • Câu 6:
  Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào?
 • Câu 7:
  Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào?
 • Câu 8:
  Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào?
 • Câu 9:
  Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?
 • Câu 10:
  Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc họp vào thời gian nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 251
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm