Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh số 2

Đề thi môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Đề luyện thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp môn 5 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Đề thi có format giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức đã học, phát triển những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi và đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới.

Một số đề thi tương tự khác:

 • Part 1. LISTENING
 • a. Listen and circle.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • b. Listen and tick.

  For example: 
  Listen 1b.1
 • 2.
  Listen b.2
 • 3.
  Listen b.3
 • 4.
  Listen b.4
 • 5.
  Listen b.5
 • Part 2. READING
 • a. Choose the correct answer.
 • 1. It is the title of a story.
 • 2. You can read and borrow the book here but you can't buy.
 • 3. You can go here to buy medicine.
 • 4. You can go here to visit animals.
 • 5. You have a holiday and don't go to school this season in Vietnam.
 • b. Read the passage and choose True or False.
  My name is Tom. On Tet holidays, I went to Van Don and visited Cai Bau pagoda in Quang Ninh province. I got there by car with my family. The pagoda is near the Bai Dai beach. It is bigger and more beautiful than I expected. My sister liked the pagoda a lot. She said that the visit helped her to learn more about the heroes of Tran dynasty and the history of Vietnamese people.
 • 1. Tom's family go on holiday in summer vacation.
 • 2. They went to Quang Ninh province.
 • 3. They visit Bai Dinh pagoda.
 • 4. The pagoda is small.
 • 5. Tom's sister liked the pagoda a lot.
 • Part 3. WRITING
 • a. Reorder the words to make a sentence.
 • 1. than/ beautiful/ I/ is/ more/ expected/ Nha Trang/ .
  → ________________________________.
  Nha Trang is more beautiful than I expected.
 • 2. did/ What/ do/ people/ when/ there/ you/ the/ were/ ?
  → _____________________________________?
  What did the people do when you were there?
 • 3. do/ think/ What/ of/ it/ you/ ?
  → ___________________?
  What do you think of it?
 • 4. did/ last/ What/ ?/ weekend/ you/ do
  → ________________________?
  What did you do last weekend?
 • 5. visited/ Nha Trang/ with/ I/ classmates/ my/ .
  → _____________________________.
  I visited Nha Trang with my classmates.
 • b. Write about your last summer holiday. (30- 40 words)
  Writing by following the cuess below:
  1. Where did you go?
  2. Who did you go with?
  3. How did you get there?
  4. What did you do there?
  5. What do you think of your last summer holiday?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.099
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm