Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017

Các em học sinh hãy cùng trải nghiệm và thử sức với Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017 trên VnDoc.com để kiểm tra kiến thức IQ và khả năng tiếng anh của mình. Mỗi vòng thi mang đến những kiến thức khác nhau giúp các em có thể rèn luyện kỹ năng và ôn tập thật tốt cho các vòng thi tiếp theo. Chúc các em đạt điểm cao!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 4 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Vượt chướng ngại vật
 • Câu 1:
  Add: 46 + 7 = ... 
  Answer:
  53
 • Câu 2:
  Fill in the blank with a suitable number: 6 + 7 = 6 + 4 + ...
  Answer:
  3
 • Câu 3:
  Rachel has 8 pencils and David has 3 pencils. How many less pecils does David have than Rachel?
  Answer:
  5
 • Câu 4:
  Mary has 6 dolls and Jenny has 6 more dolls than Mary. How many dolls does Jenny have?
  Answer:
  12
 • Câu 5:
  Rose made 18 paper flowers and Daisy made 14 paper flowers. How many fewer paper flowers did Daisy make than Rose?
  Answer:
  4
 • Câu 6:
  Miley has 36 coins and Mike has 15 more coins than Miley. How many coins does Mike have?
  Answer:
  51
 • Câu 7: Dan has 29 marbles and Ben has 17 marbles. Which of the following is correct?
 • Câu 8: Which of the following is correct?
 • Bài thi số 2: Đi tìm kho báu
 • Câu 1:
  Calculate: 47 + 25 = ...
  Answer:
  72
 • Câu 2:
  Calculate: 27 + 34 = ...
  Answer:
  61
 • Câu 3:
  Calculate: 57 + 28 = ...
  Answer:
  85
 • Câu 4:
  Fill in the blank with a suitable number: 3kg + 4kg = ...kg
  Answer:
  7
 • Câu 5:
  Fill in the blank with a suitable number: 26kg + 32kg = ...kg
  Answer:
  58
 • Câu 6:
  Fill in the blank with a suitable number: 2kg + 7kg - 4kg = ...kg
  Answer:
  5
 • Câu 7:
  Fill in the blank with a suitable number: 25kg - 10kg + 21kg = ...kg
  Answer:
  36
 • Câu 8:
  Fill in the blank with a suitable number: 10kg + 8kg + 22kg = ...kg
  Answer:
  40
 • Câu 9:
  Fill in the blank with a suitable number: 45kg - 13kg = ...kg
  Answer:
  32
 • Câu 10:
  Fill in the blank with a suitable number: 59kg - 11kg -25kg = ...kg
  Answer:
  23
 • Câu 11:
  Fill in the blank with a suitable number: 30kg + 7kg = ...kg
  Answer:
  37
 • Câu 12:
  Fill in the blank with a suitable number: Four kilograms = ...kg
  Answer:
  4
 • Câu 13:
  Fill in the blank with a suitable number: Twenty six kilograms = ...kg
  Answer:
  26
 • Câu 14:
  David has 23 marbles and Max has 34 marbles. How many more marbles does Max have than David?
  Answer:
  11
 • Câu 15:
  Lynn has 6 dolls and Ann has 9 dolls. How many more dolls does Ann have than Lynn?
  Answer:
  3
 • Câu 16:
  Teddy is 18 years old. Jim is 7 years younger than Teddy. How old is Jim?
  Answer:
  11
 • Câu 17:
  Anna is 15 years old. Jenna is 5 years younger than Anna. How old is Jenna?
  Answer:
  10
 • Câu 18:
  Jimmy is 7 years old. Jimmy's sister is 5 years older than him. How old is Jimmy's sister?
  Answer:
  12
 • Câu 19:
  Henry has 19 dollars and Mary has 5 less dollars than Henry. How many dollars does Mary have?
  Answer:
  14
 • Câu 20:
 • Câu 21: Betty is 18 years old and Dan is 14 years old. Which of the following is true?
 • Câu 22: Duke is 6 years old and David is 9 years old. Which of the following is true?
 • Câu 23: Hannah is 28 years old and Bella is 21 years old. Which of the following is true?
 • Câu 24:
 • Bài thi số 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
 • Câu 1:

  Answer: 
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ...
  12 < 18 < 5 < 4 < 17 < 10 < 20 < 16 < 3 < 11 < 6 < 15 < 14 < 8 < 7 < 2 < 9 < 13 < 19 < 1
 • Câu 2:

  Answer: 
  ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ...
  2 < 9 < 11 < 7 < 8 < 14 < 3 < 1 < 15 < 12 < 19 < 13 < 10 < 17 < 16 < 6 < 20 < 4 < 5 < 18
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 2 Xem thêm