Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau.

 • 1

  Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?

 • 2

  Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa?

 • 3

  Phản ứng nào sau đây là sai?

 • 4

  "Thủy tinh lỏng" là

 • 5

  Silic ddioxxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây?

 • 6

  Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là

 • 7

  Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là (biết hiệu suất phản ứng là 100%)

 • 8

  Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 152
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm