Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ nhằm củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau.

 • 1

  Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

 • 2

  Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là

 • 3

  Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

 • 4

  Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X.

 • 6

  Hợp chất hữu cơ X (C, H, O N) có công thức trùng với công thức đơn giản nhất, đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X, thu được 4,48 lít CO2; 1,12 lít N2 (các khí đều đo (đktc)) và 4,5 gam H2O. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

 • 7

  Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

 • 8

  Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu dược 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (có thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 309
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm