Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và Ankađien do VnDoc biên soạn và đăng tải. Tài liệu bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt chất lượng.

 • 1
  Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
 • 2

  Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

 • 3

  Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

 • 4

  Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy ắc Maccopnhicop sản phaamt nào sau đây là sản phẩm chính?

 • 5

  Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

 • 6

  Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam ankađien liên hợp X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

 • 7

  Dẫn 4,68 lít hỗm hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức của phân tử hai hiđrocacbon là (biết thể tích khí đều đo (đktc)).

 • 8

  Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 176
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm