Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Unit 9

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 9, giúp học sinh củng cố kiến thức nâng cao kết quả học chương trình lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English In The World phần ngữ âm có đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 9 khác nhau, giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 9 cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

 • Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined

  Question 1:

 • Question 2:
 • Question 3:

 • Question 4:
 • Question 5:
 • Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

  Question 6:

 • Question 7:
 • Question 8:
 • Question 9:
 • Question 10:
 • Question 11:
 • Question 12:
 • Question 13:
 • Question 14:
 • Question 15:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm