Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Tourism

Trắc nghiệm tiếng Anh Unit 8 lớp 9: Tourism

Đề ôn tập ngữ âm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 9 mới theo từng unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 9 Unit 8: Tourism giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Bài tập Trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh 9 Unit 8 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm dạng tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại và Tìm từ có trọng âm từ khác từ vựng lấy trong Unit 8 tiếng Anh 9: Tourism giúp các em học sinh kiểm tratừ mới đã học hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức tiếng Anh Unit 8 hiệu quả.

 • Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined.
 • Question 1:
 • Question 2:
 • Question 3:
 • Question 4:
 • Question 5:
 • Question 6:
 • Question 7:
 • Question 8:
 • Question 9:
 • Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.
 • Question 10:
 • Question 11:
 • Question 12:
 • Question 13:
 • Question 14:
 • Question 15:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 367
Sắp xếp theo

  Môn Tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm