Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật là tài liệu do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ củng cố kiến thức môn Sinh đã được học trên lớp, đồng thời được rèn luyện trực tiếp nhằm nâng cao thành tích học tập trong chương trình lớp 10.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

 • 1
  Nói đến sự sinh trưởng của vi sinh vật là nói đến sự sinh trưởng của
 • 2
  Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua
 • 3
  Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ
 • 4
  Vi khuẩn E. coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Số tế bào của quần thể vi khuẩn E.coli có được sau 10 lần phân chia từ một tế bào vi khuẩn ban đầu là
 • 5
  Môi trường nuôi cấy không liên tục là
 • 6
  Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn tăng lên rất nhanh. Pha đó là
 • 7
  Có một pha trong quá trình nuôi cấy không liên tục mà ở đó, số lượng vi khuẩn đạt mức cực đại và không đồi, số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi. Pha đó là
 • 8
  Với trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối của
 • 9
  Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha suy vong số lượng cá thể giảm dần vì
 • 10
  Điều nào sau đây là đúng với trường hợp nuôi cấy liên tục?
 • 11
  Hình thức nuôi cấy không liên tục không có đặc điểm nào sau đây?
 • 12
  Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát
 • 13
  Phương pháp nuôi cấy liên tục có mục tiêu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm