Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân là tài liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, rèn luyện với nhiều bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học để nâng cao kiến thức Sinh 10.

 • 1
  Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 2
  Có các phát biểu sau về kì trung gian:
  (1) Có 3 pha: G1, S và G2
  (2) Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng
  (3) Ở pha G2, ADN nhân đôi, NST đơn nhân đôi thành NST kép
  (4) Ở pha S, tế bào tổng hợp những gì còn lại cần cho phân bào
  Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên là
 • 3
  Loại tế bào nào sau đây không thực hiện quá trình nguyên phân?
 • 4
  Bệnh ung thư là 1 ví dụ về
 • 5
  Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là
 • 6
  Thứ tự các kì trong giai đoạn phân chia nhân là
 • Dùng các dữ kiện dưới đây để trả lời các câu hỏi 7 – 10
  (2) Màng nhân và nhân con dần tiêu biến
  (3) Màng nhân và nhân con xuất hiện
  (4) Thoi phân bào dần xuất hiện
  (5) Các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo
  (6) Các nhiếm sắc tử tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào
  (7) Thoi phân bào đính vào 2 phía của NST tại tâm động
  (8) NST dãn xoắn dần
  Câu 7: Các sự kiện diễn ra trong kì đầu của nguyên phân là
 • 8
  Các sự kiện diễn ra trong kì giữa của nguyên phân là
 • 9
  Có mấy sự kiện diễn ra ở kì sau của nguyên phân?
 • 10
  Những sự kiện nào diễn ra trong kì cuối của nguyên phân
 • 11
  Trong những kì nào của nguyên phân, NST ở trạng thái kép?
 • 12
  Bào quan nào sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào?
 • 13
  Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa gì?
 • 14
  Hiện tượng dãn xoắn của NST trong nguyên phân có ý nghĩa gì?
 • 15
  Nói về sự phân chia tế bào chất, điều nào sau đây không đúng?
 • Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời câu hỏi 16, 17
  Ở gà có 2n = 78. Quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tế bào đang nguyên phân, các NST đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
  Câu 16: Trong 1 tế bào như thế có:
 • 17
  Một tế bào gà nguyên phân liên tiếp 3 lần cần môi trường cung cấp
 • 18
  Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là
 • 19
  Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng?
 • 20
  Trong một chu kỳ tế bào, thời gian dài nhất là của?
 • 21
  Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là
 • 22
  Trong quá trình phân chia tế bào chất, hoạt động chỉ xảy ra ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là:
  Trong quá trình phân chia tế bào chất, ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn ở giữa tế bào, còn ở tế bào động vật thắt eo ở giữa từ ngoài vào.
 • 23
  Đối với cơ thể đơn bào, nguyên phân có ý nghĩa
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 2.848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm