Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 19

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các em cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 19: Giảm phân để ôn luyện, nắm bắt những kiến thức trọng tâm của bài học, đồng thời rèn luyện nâng cao kỹ năng tại nhà với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh 10 được tổng hợp khác nhau.

 • 1
  Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?
 • 2
  Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?
 • 3
  Trong giảm phân, các NST xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở
 • 4
  Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là
 • 5
  Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở chu kì nào trong giảm phân?
 • 6
  Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân li của các NST ở kì sau I của giảm phân?
 • 7
  Kết thúc kì sau I của giảm phân, hai NST kép cùng cặp tương đồng có hiện tượng nào sau đây?
 • 8
  Kết thúc giảm phân I, sinh ra 2 tế bào con, trong mỗi tế bào con có
 • 9
  Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là
 • 10
  Trong giảm phân II, các NST có trạng thái kép ở các kì nào sau đây?
 • 11
  Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST là
 • 12
  Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?
  (1) Giai đoạn thực chất làm giảm đi một nửa số lượng NST ở các tế bào con là giảm phân I
  (2) Trong giảm phân có 2 lần nhân đôi NST ở hai kì trung gian
  (3) Giảm phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ
  (4) Bốn tế bào con được sinh ra đều có n NST giống nhau về cấu trúc
  Những phương án trả lời đúng là
 • Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài (2n = 8) giảm phân bình thường. sử dụng dữ kiện này trả lời câu hỏi 13 – 16
  Câu 13: Ở kì sau I, trong mỗi tế bào có
 • 14
  Ở kì sau II, trong mỗi tế bào có
 • 15
  Số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp cho các tế bào đó hoàn thành giảm phân là
 • 16
  Nếu đó là các tế bào chín sinh dục của con cái thì sau giảm phân, số loại giao tử tối đa thu được là
 • 17
  Một loài (2n), giảm phân không có trao đổi chéo, tối đa cho bao nhiêu loại giao tử?
 • 18
  Một loài (2n), khi giảm phân có k cặp NST xảy ra trao đổi chéo đơn tại 1 điểm, số loại giao tử tối đa thu được là
 • 19
  Một loài (2n), khi giảm phân có tối đa bao nhiêu cách sắp xếp NST trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa I?
 • 20
  Có x tế bào chín sinh dục tiến hành giảm phân, trong quá trình đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành?
 • 21
  Trong giảm phân, cấu trúc của nhiễm sắc thể có thể thay đổi từ hiện tượng nào sau đây?
 • 22
  Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở kì giữa của giảm phân 1 mà không có ở kì giữa của nguyên phân?
  Đặc điểm chỉ có ở kì giữa của giảm phân 1 mà không có ở kì giữa của nguyên phân: NST xếp thành hai hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc.
  Ở kì giữa của giảm phân 1 các NST kép xếp thành hai hàng ngang; còn ở kì giữa của nguyên phân các NST kép xếp thành một hàng ngang.
 • 23
  Hiện tượng tiếp hợp và có thể dẫn tới trao đổi chéo giữa các crô-ma-tít trong cặp NST tương đồng được diễn ra vào giai đoạn
  Ở kì đầu của giảm phân I diễn ra sự tiếp hợp dẫn tới trao đổi chéo giữa các crô-ma-tít trong cặp NST tương đồng làm phát sinh hoán vị gen.
 • 24
  Đặc điểm chỉ có ở kì sau của giảm phân 1 mà không có ở các kì khác của phân bào giảm phân là:
  Kì sau là giai đoạn phân li NST. ở giảm phân 1 thì NST kép phân li.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 2.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm