Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 22

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức bài học, rèn luyện với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 23

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 25

 • 1
  Đặc điểm nào sau đây không đúng về cấu tạo của vi sinh vật?
 • 2
  Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là
 • 3
  Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là cacbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại là
 • 4
  Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?
 • 5
  Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm
 • 6
  Nấm và động vật nguyên sinh không thể sinh trưởng trong môi trường thiếu
 • 7
  Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của vi khuẩn là
 • 8
  Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tảo lục đơn bào là
 • 9
  Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng và có nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là
 • 10
  Trong các vi sinh vật “vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục, nấm, tảo lục đơn bào”, loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại là
 • 11
  Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ?
 • 12
  Một loại vi sinh vật có thể phát triển trong môi trường có ánh sáng, giàu CO2, giàu một số chất vô cơ khác. Loại sinh vật đó có hình thức dinh dưỡng là
 • 13
  Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp hiếu khí trong điều kiện
 • 14
  Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp kị khí trong điều kiện
 • 15
  Kết luận nào sau đây là sai khi nói về hô hấp ở vi sinh vật?
 • 16
  Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân giải 1 phân tử đường glucozo?
 • 17
  Ý nào sau đây là đúng khi nói về quá trình lên men?
 • 18
  Chất nhận electron cuối cùng của quá trình lên men là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 4.453
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm