Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 23

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 23 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức bài học và rèn luyện với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 10 khác nhau.

 • 1
  Các axit amin nối với nhau bằng liên kết nào sau đây để tạo nên phân tử protein?
 • 2
  Trong quá trình tổng hợp polosaccarit, chất khởi đầu là
 • 3
  Ở vi sinh vật, lipit được tạo nên do sự kết hợp giữa các chất nào sau đây?
 • 4
  Sơ đồ đúng về quá trình tổng hợp nên là axit nucleic là
 • 5
  Ý nào sau đây là sai về quá trình phân giải protein?
 • 6
  Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành
 • 7
  Glucozo dưới tác dụng của vi khuẩn lactic dị hình có thể bị biến đổi thành
 • 8
  Ý nào sau đây là đúng
 • 9
  Việc làm tương trong dân gian thực chất là tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện quá trình nào sau đây?
 • 10
  Vi sinh vật có khả năng tiết ra hệ enzim xenlulaza để phân giải xenlulozo trong xác thực vật nên con người có thể
 • 11
  Ý nào sau đây là đúng?
 • 12
  Quá trình lên men lactic có sự tham gia của
 • 13
  Muối chua rau, thực chất là tạo điều kiện để quá trình nào sau đây xảy ra?
 • 14
  Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?
 • 15
  Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic dị hình?
 • 16
  Loại vi sinh vật tổng hợp axit glutamic từ glucôzơ là?
 • 17
  Quá trình biến đổi rượu thành đường glucôzơ được thực hiện bởi?
 • 18
  Loại vi khuẩn sau đây hoạt động trong điều kiện hiếu khí là?
 • 19
  Vi khuẩn lam tiến hoá hơn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía vì những nguyên nhân nào sau đây?
  I. Vi khuẩn lam thu năng lượng ở bước sóng ngắn.
  II. Vi khuẩn lam lấy chất cho điện tử từ nước là nguồn nguyên liệu vô tận.
  III. Vi khuẩn lam có diệp lục a và giải phóng oxi.

  Vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu tía đều là các vi khuẩn có khả năng quang hợp nhưng vi khuẩn lam tiến hoá hơn vì:

  • Vi khuẩn lam có diệp lục a và có khả năng thu năng lượng ở bước sóng ngắn.
  • Quang hợp thải oxi, sử dụng nước làm nguyên liệu.

  Còn vi khuẩn lưu huỳnh màu tía không có diệp lục a và quang hợp không thải oxi.

 • 20
  Trong quá trình chế biến giấm từ rượu nếu để một thời gian dài thì độ chua của giấm bị giảm dần. Cách nào sau dây không giúp khắc phục hiện tượng trên?

  Khi để giấm lâu ngày, trong dịch nuôi hết nguồn nguyên liệu là rượu thì vi khuẩn axetic có khả năng oxi hóa axit axetic thành CO2 và H2O làm giảm độ pH của dịch nuôi giấm. Để khắc phục hiện tượng này người ta phải:

  • Thu b (Vt vi khuẩn axetic trong dịch nuôi để hạn chế quá trình oxi hóa axit axetic thành CO2 và H2O.
  • Bổ sung thêm rượu vào dịch nuôi để cung cấp nguyên liệu cho vi khuẩn axetic tạo giấm thành vì oxi hóa giấm.
  • Bổ sung thêm đường vào dịch nuôi khi đó đường sẽ được lên men thành rượu cung cấp nguyên liệu cho vi khuẩn axetic.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 936
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 10 Xem thêm